Astronergy/Chint Solar investeert in 15 MW zonneweide in Noord-Holland Noord

MEDEMBLIK – Astronergy/Chint Solar en VOF Bedrijventerrein Zuid sluiten een overeenkomst voor de verkoop van ruim 11,6 hectare grond op Businesspark Andijk Zuid in Medemblik. Astronergy/Chint Solar heeft recentelijk van RVO een SDE+ subsidie gekregen voor de ontwikkeling van een zonneweide met een capaciteit van ruim 15 megawatt. De gemeente Medemblik heeft in 2017 goedkeuring gegeven voor de realisatie van een zonneweide op het bestaande bedrijventerrein Andijk Zuid. De bouw start in juni 2018.

Het Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft Astronergy/Chint Solar het afgelopen jaar begeleid bij het vinden van een geschikte locatie en vervolgens met het leggen van de juiste contacten, zoals ontwikkelaar VOF Andijk, de gemeente Medemblik en de provincie Noord-Holland.

Bernardo Silvestre, Head of Business Development Europe bij Astronergy/Chint Solar : “Astronergy/Chint Solar is een van ’s werelds grootste onafhankelijke energieproducenten van zonne-energie met meer dan 3 GW op de balans en investeert actief in de ontwikkeling van zonne-energieprojecten in Nederland en Europa. Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft ons goed geassisteerd bij het zoeken naar een locatie en het betrekken van regionale stakeholders om het proces te versnellen, dus kwamen we al snel uit in deze regio.”

Regionale ambitie
“Noord-Holland Noord loopt voorop in de ontwikkeling van duurzame energie en we zoeken proactief naar oplossingen voor het energievraagstuk. De ontwikkeling van zonne-energie past daarom uitstekend in de energie ambities van de regio,” aldus Bjorn Borgers projectleider bij Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. “Deze grootschalige investering in zonne-energie productie van Astronergy/Chint Solar draagt bij aan het uitstekende investeringsklimaat van de regio, omdat ondernemers steeds meer belang hechten aan de aanwezigheid van duurzame energie bij hun vestigingskeuze.”

Andijk Zuid
Businesspark Andijk Zuid is een bedrijventerrein in Medemblik, met een totale oppervlakte van circa 14 hectare, waar nog ruim 11 hectare ruimte beschikbaar was. Het businesspark wordt ontwikkeld door VOF Bedrijventerrein Zuid, een samenwerking tussen Ballast Nedam Ontwikkeling en NHN Vastgoed.

Peter Klevering, directeur Wonen van Ballast Nedam Ontwikkeling, namens VOF Bedrijventerrein Zuid: “De ontwikkeling van dit zonnepark op Andijk Zuid is een goede invulling voor het oorspronkelijke reguliere bedrijventerrein en past daarmee in het versterken van het regionale vestigingsklimaat.”

Ook wethouder Hans Tigges van gemeente Medemblik is tevreden met deze ontwikkeling: “Als gemeente zetten we stevig in op energietransitie en duurzame energie voor onze inwoners en bedrijven die hier investeren. Deze zonneweide draagt daar zeker aan bij.”

Opening eerste NXT tankstation in Alkmaar

Schonere brandstof voor transportsector verbetert luchtkwaliteit
Alkmaar, 8 juni 2017 – Op het bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar opende de wethouder van gemeente Alkmaar J.P. (Jan) Nagengast (portefeuille duurzaamheid en milieu) het eerste NXT station. NXT is een nieuw brandstoffen- en energieconcept, dat op initiatief van GP Groot is ontwikkeld. Een NXT-station heeft een duurzaam karakter, dat tot uiting komt in de aangeboden brandstoffen, de samensmelting met de directe omgeving van het station en de zelfvoorzienende energiebehoefte. Bovendien is het tankstation schaalbaar door modulair te plaatsen luifels, waardoor het aanbod van brandstoffen eenvoudig kan worden aangepast op de regionale vraag. Dat maakt het NXT-station het “tankstation van de toekomst”. In de regio Alkmaar was de vraag naar LNG groot. Voor de verkoop van LNG werd de samenwerking met ENGIE LNG Solutions gezocht.

NXT concept
Door uitdagingen op het gebied van klimaat en luchtkwaliteit groeit de vraag naar minder milieubelastende mobiliteit. Er zijn goede alternatieven voor benzine en diesel beschikbaar, de verkrijgbaarheid ervan is echter nog niet optimaal. “NXT is hét concept voor minder milieubelastende mobiliteit, waarbij de brandstoffen die op de locatie worden aangeboden, aansluiten bij de behoefte in de regio. Dat de locatie in Alkmaar hoofdzakelijk ingericht is voor LNG, heeft te maken met de vraag naar dit product door regionale bedrijven en transporteurs”, aldus Pieter Talsma, directeur GP Groot brandstoffen en oliehandel.

“De NXT locatie aan de Diamantweg te Alkmaar is het startpunt voor dit door GP Groot ontwikkelde concept. In de toekomst volgen meer locaties, waarbij de brandstoffen die worden aangeboden aansluiten bij de behoefte in de regio.”

LNG
ENGIE LNG Solutions streeft ernaar LNG (Liquefied Natural Gas, oftewel vloeibaar aardgas) op steeds meer plekken beschikbaar te maken voor transporteurs. Eerder dit jaar opende ENGIE het LNG tankstation in Heerenveen. Ook in Duiven en Leeuwarden kunnen klanten terecht voor LNG.

Jan-Joris van Dijk, directeur ENGIE LNG Solutions: “Met GP Groot combineren we de kracht van een lange historie in de brandstoffenmarkt met ENGIE’s specifieke kennis van LNG als nieuwe brandstof. We geven hiermee vorm aan de energietransitie waarmee de oude en nieuwe wereld van energie met elkaar verbonden wordt.”

Visie vanuit gemeente Alkmaar op duurzaam transport
Jan Nagengast, wethouder Duurzaamheid (CDA): “Alkmaar is blij met de toevoeging van het nieuwe tankstation op de Boekelermeer. Het maakt schonere brandstoffen toegankelijk en dat is positief voor het terugdringen van de CO2-uitstoot in Alkmaar en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dit past goed dan ook goed in de duurzaamheidsdoelstellingen van Alkmaar. Ook sluit NXT goed aan op onze ambities om het innovatief energiecluster op de Boekelermeer uit te bouwen. Zo bouwen we daar aan het expertisecentrum InVesta, waar onder meer onderzoek wordt gedaan naar groene brandstoffen uit biomassa.”

GP Groot brandstoffen en oliehandel
GP Groot brandstoffen en oliehandel is actief als leverancier van brandstoffen en smeermiddelen in de zakelijke markt en exploitant van tankstations. De in Heiloo gevestigde onderneming is onderdeel van de GP Groot-groep die naast brandstof en oliehandel actief is op het gebied van inzameling en recycling en infra en engineering. De 100 jaar bestaande onderneming is met name actief in West- en Noord-Nederland. De meer dan 750 medewerkers zetten zich dagelijks in om waar te maken waar GP Groot voor staat: betrouwbare en veelzijdige dienstverlening, met oog en hart voor de omgeving.

ENGIE LNG Solutions
ENGIE is een van de grootste LNG-spelers in de wereld en de belangrijkste invoerder van LNG in Europa. Het bedrijf beschikt over een grote en gediversifieerde LNG portefeuille, exploiteert een eigen vloot van 14 LNG-tankers en beschikt over her-vergassingsterminals over de hele wereld. ENGIE LNG Solutions biedt totaal oplossingen voor de transportsector en de scheepvaart om over te stappen op LNG als brandstof: van het adviseren en begeleiden van de overstap op LNG tot het veilig leveren van de brandstof.

Noord-Holland Noord versnelt bij transitie naar duurzame energie

De regio Noord-Holland Noord heeft een goede uitgangspositie om nationaal en internationaal een vooraanstaande rol te spelen bij de energietransitie. Een innovatief bedrijfsleven, diverse kennisinstellingen en een faciliterende overheid. Om de mogelijkheden daadwerkelijk te verzilveren hebben gemeente Alkmaar, Ontwikkelingsbedrijf NHN en Stichting Energy Valley de handen ineen geslagen om samen te werken in energieregio Noord-Holland Noord. De partijen tekenden woensdag 17 mei 2017 voor deze samenwerking. Onderdeel van deze samenwerking is het gezamenlijke Europese INTERREG-project ‘Northern Connections’.

Met de deelname in dit EU-project komt extra kennis en Europese subsidie beschikbaar voor een transitie naar een duurzame energieregio. Daarmee realiseert de regio niet alleen haar duurzaamheidsambitie, maar wordt ook een forse impuls gegeven aan nieuwe en innovatieve werkgelegenheid.

De deelname in het Europese project is niet toevallig. Op dit moment wordt al op verschillende plekken samengewerkt aan toekomstgerichte innovatieve projecten, zoals de ontwikkeling van het Energy Innovation Park Alkmaar en het daar gevestigde Expertisecentrum InVesta. Dit centrum richt zich op de productie van groen gas door de vergassing van biomassa, een veelbelovende technologie die Alkmaar en het Noorden internationaal op de kaart zet. Ook wordt de incubator IDEA (gevestigd bij de Hogeschool Inholland) actief ondersteund om ondernemers te helpen ideeën uit te werken naar echte producten en bedrijven in de energie sector.

Het Ontwikkelingsbedrijf NHN en Stichting Energy Valley werken ook verder in Noord-Holland Noord samen aan nieuwe technologie en bedrijvigheid op het gebied van duurzame energie. Zo richten ze zich op de kansen die de energietransitie op de Noordzee biedt aan bedrijven in de regio, aan innovatieve projecten om de Afsluitdijk als Energiedijk te ontwikkelen, projecten gericht op de verduurzaming van de kassengebieden en de introductie van groene waterstof voor de transportsector.

De drie partijen zullen daarbij de regio Noord-Holland Noord nationaal en internationaal profileren als kansrijke energieregio. Om dit goed zichtbaar te maken worden geregeld seminars en bijeenkomsten georganiseerd om kennisoverdracht te stimuleren. Op 23 mei organiseren de partijen het jaarlijkse IDEA symposium in Alkmaar, een belangrijk netwerkevent voor de regio.

Gemeente Alkmaar
Wethouder duurzaamheid Jan Nagengast (CDA): ‘We zijn als Alkmaar op de goede weg om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen en om innovatieve werkgelegenheid te creëren. Met deze samenwerking kan nog meer winst worden behaald. Deze regio ontwikkelt zich steeds meer als een regio met expertise, zelfs op internationaal niveau.’

Ontwikkelingsbedrijf NHN
Directeur ontwikkelingsbedrijf NHN Thijs Pennink: ‘Noord Holland Noord heeft alles in huis om een vooraanstaande rol in de energietransitie te spelen. De samenwerking tussen Alkmaar, Stichting Energy Valley en het Ontwikkelingsbedrijf NHN gaat hier een versnelling in brengen. Inzetten op energietransitie betekent nieuwe werkgelegenheid.’

Stichting Energy Valley
Directeur Stichting Energy Valley Gerrit van Werven: ‘Het noorden heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot de Energy Valley regio van ons land. En dit willen we uitbouwen door een internationaal testgebied te worden voor verduurzaming, slimme energiesystemen, innovatie en kennisontwikkeling. Noord-Holland Noord is een krachtige regio die een belangrijke rol kan spelen in deze ambities.’

VACATURE: Directeur expertisecentrum InVesta

Directeur expertisecentrum InVesta
Deeltijd 16 uur per week, groeifunctie

InVesta

InVesta is een kennis- en bedrijvencluster op het gebied van biomassavergassing, gevestigd op het Energy Innovation Park in Alkmaar. Dit park is een onderdeel van het bedrijventerrein de Boekelermeer en biedt bedrijven die actief zijn op het gebied van traditionele, groene en andere innovatieve energievormen de ruimte om te groeien. InVesta richt zich op de ontwikkeling en valorisatie van thermochemische technologie voor groene energie en chemietoepassingen.

Het doel van InVesta is het versnellen van grootschalige toepassing van ‘groen syngas’,  ‘groen gas’ en ‘groene chemicaliën’ door het bieden van een omgeving waarin de commerciële en economische haalbaarheid van deze technologieën makkelijker gedemonstreerd kan worden. InVesta verbindt onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven op deze gebieden en versterkt het energiecluster in de regio Noord-Holland-Noord. Deelnemers in InVesta kunnen gebruik maken van state-of-the-art infrastructuur en  een wereldklasse gedeeld onderzoeksprogramma waarin faciliteiten en demonstratie-installaties optimaal benut worden voor het ontwikkelen van een op biomassavergassing gebaseerde waardeketen voor energie en chemie.

Voor de verdere ontwikkeling en het beheer van InVesta is de stichting InVesta opgericht. De directeur van InVesta rapporteert aan het bestuur van de stichting. De directeur stippelt samen met Projectgroep InVesta en de op het terrein gevestigde bedrijven de koers uit en weet deze te realiseren binnen de gestelde randvoorwaarden. In de Projectgroep zitten vertegenwoordigers van de volgende partijen: ECN, TAQA, gemeente Alkmaar, provincie Noord-Holland, Stichting Energy Valley, Ontwikkelingsbedrijf NHN en Liander.

De directeur is het boegbeeld van InVesta en houdt zich actief bezig met de verdere uitbouw en promotie van InVesta. Voor de operationele locatie-technische zaken op InVesta is een locatiemanager aangesteld. De Projectgroep InVesta ondersteunt de directeur.

Voor de Directeur van de stichting is in mei 2017 een vacature ontstaan.

Verantwoordelijk

• Dagelijkse leiding van het Expertisecentrum InVesta
• Ontwikkelen van een meerjarige strategie en het opstellen van jaarplannen
• Uitvoeren en actualiseren van het R&D programma (in nauwe samenwerking met ECN en Energy Valley)
• Acquisitie van nieuwe bedrijven en programma’s (in samenwerking met het acquisitieteam van de gemeente Alkmaar en TAQA)
• Contact onderhouden met partners, financiers en fondsen
• Voorzitter van het InVesta Businessplatfom (met leden uit overheid en bedrijfsleven)
• Uitvoeren stakeholdermanagement
• Binnenhalen van additionele subsidies
• Beheer van financiën en subsidieverantwoording
• Organisatie van workshops, congressen en symposia
• Communicatie (Social media, nieuwsberichten) en publicaties
• Onderhouden en uitbreiden (inter)nationaal netwerk

Profiel

• Voltooide HBO of WO opleiding
• Ervaring met business development activiteiten
• Bekend met bestuurlijke processen
• Ervaring met project- / programmamanagement en beproefde projectmanagement technieken
• Bekend met de aanpak van strategische en technische innovatie
• Affiniteit en ervaring met energie-technologie met name op het gebied van thermochemische biomassa-conversie
• Ervaring met contractmanagement
• Ervaring met subsidiebeheer
• Relevant netwerk in de (groen) gas sector en/of biobased economy
• Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift

Je persoonlijke kenmerken

• Sterke leidinggevende kwaliteiten
• Flexibel en openminded
• Op innovatie gericht
• Zelfstandig en een groot probleemoplossend vermogen
• Overtuigende communicatieve vaardigheden
• Bij voorkeur woonachtig in de regio Noord-Holland Noord

Inzet

• We gaan in de startfase uit van 2 dagen per week
• Na een evaluatie op basis van resultaten (met name de vestiging van nieuwe gebruikers) kan dit op termijn groeien naar 3-4 dagen per week.

Meer info over InVesta is te vinden op de website www.investa-alkmaar.nl. Voor inlichtingen over de functie kunt u zich melden bij Frank Brandsen (Stichting Energy Valley)  te bereiken via 050-789-0010 of Mark Overwijk (ECN), 088-515-4075.

De sollicitatieperiode zal sluiten op  6 juni 2017. De gesprekken met kandidaten zullen in de tweede helft van juni gaan plaatsvinden.

Sollicitaties kunnen per email ingediend worden ten name van de heer P.F.J. Brandsen op het volgende adres: meijer@energyvalley.nl onder vermelding van “Vacature Directeur InVesta 2017”.

New joint venture MOJI to fast track Dutch gasification technology commercialisation

ECN and partner Dahlman Renewable Technology (DRT) have launched a new joint venture to fast track the commercialisation of their gasification technology. MOJI technology efficiently converts a wide range of sustainable feedstocks to electricity, green gas, chemicals and even sustainable fuels. This is an exciting next step in enabling the transition to a sustainable energy system worldwide.

MOJI (Milena Olga Joint Innovation B.V.) is a new joint venture formed around the gasification technology MILENA and the tar removal process OLGA, both developed by ECN in cooperation with DRT. ECN and DRT will each own 50 percent of the new joint venture. The technology development has accelerated over the last few years, with ECN delivering scientific knowledge, and DRT delivering engineering and project management expertise.

Wil Poort, general manager at DRT says: “The technology is now ready for full scale implementation and there is much interest both here in the Netherlands and around the world. I am very happy that by launching MOJI, we can now combine our efforts with ECN. Furthermore, we are delighted to have our launching customer Synova on board as well.” With ECN and DRT’s Dutch roots, MOJI is a truly Dutch technology ready to be introduced worldwide.

Best efficiency

ECN and DRT have an established history of collaboration on gasification technology. Synova has a strong pipeline of gasification projects where MILENA and OLGA will be incorporated, the first of which is due to be announced later this year.

Giffen Ott, CEO at Synova explains their interest: “Before backing this technology, we were technology agnostic and scrutinized and compared representatives of all of the competing technologies for waste-to-energy. We determined that MILENA and OLGA were best-in-class as MILENA-OLGA offer the best efficiency, delivering two to four times more saleable output than most of the existing incinerators. MILENA-OLGA thoroughly remove contaminants before the gas is used, so rather than simply combusting gasified waste we have a pure product gas which can be used in a gas turbine or alternative use. This makes MILENA-OLGA the first truly clean waste-to-energy solution. The announced joint venture creates a unified vision and management for the commercial roll-out of the technology.”

Green energy and chemicals

Gasification is a process for converting a wide range of organic and carbonaceous materials into a combustible gas, called producer gas, instead of burning it in an incinerator. ECN’s proprietary MILENA technology is a so-called indirect gasification process in which the heat generation and the actual gasification process take place in separate reactors. The tar which is produced during the MILENA process is removed with ECN’s OLGA cleaning system that strips the tars from the gas and cleans the gas of dust and aerosols. These tars, which represent a high energy value, are collected and recycled back to the gasifier where their energy value is fully recovered.  This unique design philosophy to maximise the efficiency of the process also means that its environmental impact is significantly lower than incinerators.

The feedstock used for the gasification process can be very diverse, ranging from the organic fraction of industrial and urban waste such as plastic to agricultural residues. “It is important to note that MILENA and OLGA not only enable green electricity but also the production of green chemicals,” says ECN’s Martin Scheepers. “We are building a pilot plant in Alkmaar for the production of green SNG (substitute natural gas) and ECN will continue to work on new developments for green chemicals production within its R&D programme.”

More information & contact

For more information on this subject you can contact ECN via our contact form.

Ook PDENH en ENGIE worden partner van biovergasser Ambigo in Alkmaar

Met de positieve beslissing van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) en ENGIE om partner te worden, is een van de laatste stappen gezet op weg naar de realisatie van Ambigo, een unieke en innovatieve biomassavergassingsinstallatie in Alkmaar.

Gasunie New Energy, Royal Dahlman en ECN hebben eerder al groen licht gegeven voor het onderzoeks- en demonstratieproject. Naar verwachting kan de onderzoek- en demonstratiefaciliteit vanaf 2018 worden ingezet om reststromen biomassa, zoals afvalhout zeer efficiënt om te zetten in groen gas.

Ambigo is een onderzoeks- en demonstratiefaciliteit waar drie – door ECN bedachte – innovatieve Nederlandse technologieën (MILENA, OLGA en ESME) voor het eerst ter wereld gecombineerd worden in een industrieel proces om groen gas te produceren. Ze zorgen er samen voor dat in de installatie op een zeer efficiënte manier verschillende soorten biomassa kunnen worden omgezet naar groen gas.

Afvalstromen omzetten in groen gas

In een duurzame energievoorziening is een belangrijke rol weggelegd voor biomassa. Bij een efficiënte inzet van biomassa wordt dit eerst omgezet in hoogwaardige producten zoals geneesmiddelen, voedingsmiddelen en groene chemicaliën. Daarna komen transportbrandstoffen, energie en warmte aan de beurt. Op deze manier worden onze afvalstromen verminderd en wordt tegelijkertijd groen gas opgewekt.

Eerste gebruiker InVesta op het Energy Innovation Park

Ambigo zal worden gevestigd op het Energy Innovation Park in Alkmaar en zal daar als eerste partij gebruik gaan maken van de faciliteiten van InVesta, het expertisecentrum voor biomassavergassing en groen gas. InVesta faciliteert organisaties en bedrijven die praktijkonderzoek doen naar biomassavergassingstechnologie. Hiermee wil Alkmaar zich ontwikkelen tot internationale expertisehub op dit terrein.

InVesta ontvangt beschikking Ministerie van Economische Zaken

Het Ministerie van Economische Zaken heeft In het kader van beleid voor energie en duurzaamheid een subsidie verleend voor het kennis- en bedrijvencluster Investa (Institute for Valorisation and Expertise in Themochemics Alkmaar). Het programma wordt uitgevoerd vanaf 1 september 2017. InVesta wordt in Alkmaar gerealiseerd op het Energy Innovation Park.

InVesta faciliteert organisaties en bedrijven die met demonstratie-installaties praktijkonderzoek doen naar innovatieve, nog niet marktrijpe technologieën voor de voorbehandeling en vergassing van biomassa. Met biomassavergassing wordt groen gas geproduceerd door middel van verhitting van biomassa: materiaal dat oorspronkelijk organisch is, zoals snoeiafval, houtafval, groente, fruit- en tuinafval, olie en vet uit voeding, mest en gewassen voor bio-energie zoals koolzaad en suikerriet.

De komst van het expertisecentrum levert minimaal 150 nieuwe banen op in de regio. Er is dan ook veel geld in het project gestoken. Het expertisecentrum ontleent haar bestaansrecht voor een groot deel aan de beschikking (€1.000.000,-) van het Ministerie van Economische Zaken voor de ontwikkeling van InVesta. De beschikking is een vervolg van de Green Deal die in 2016 werd ondertekend in aanwezigheid van 28 vertegenwoordigers uit de EU. Ook de Provincie Noord-Holland heeft met €960.000 een significante bijdrage gedaan. Gedeputeerde Duurzaamheid Jack van der Hoek van Provincie Noord-Holland:  “De definitieve bijdrage van het Rijk is van essentieel belang voor de ontwikkeling van InVesta. De provincie Noord-Holland ziet ook veel kansen voor het onderzoekscentrum en heeft daarom een bedrag van 960.000 euro beschikbaar gesteld. InVesta levert met de productie van groen gas niet alleen  een belangrijke bijdrage aan de energietransitie, maar het centrum zorgt ook voor extra werkgelegenheid.”

Versnellen van technologische ontwikkelingen

Doel van het programma in Alkmaar is om via biomassavergassing een bijdrage te leveren aan het versnellen van technologische ontwikkelingen die grootschalige commerciële productie van ‘syngas’, ‘groen gas’ en groene chemicaliën mogelijk maken.  “Eén van de belangrijke vraagstukken waar Nederland voor staat in deze ‘gastransitie’ is de inzet van het bestaande gasleidingennetwerk voor het transport van de alternatieve bronnen van gas. Het groen opwekken van gas is een belangrijke ontwikkelrichting in deze ‘gastransitie’, In dat licht ben ik de afspraken in de Green Deal InVesta voor de ontwikkeling van het expertisecentrum biomassavergisting in Alkmaar aangegaan,” aldus directeur Energie en Omgeving Meindert Smallenbroek van het Ministerie van Economische Zaken. “Hiermee willen wij de industrialisatie van biomassavergassingstechnologie bewerkstelligen, waarmee in potentie 10 tot 100 miljoen m3 ‘groen gas’ in het Nederlandse gasnet kan worden geïnjecteerd in de periode 2020-2023. Daarnaast wordt in dezelfde periode in potentie 20.000 tot 200.000 ton co2-besparing gerealiseerd.”

“De kansen voor het biomassavergassingscluster zitten vooral in het ontwikkelen en industrialiseren van nieuwe technologieën en het realiseren van innovaties,” aldus Mark Overwijk van ECN. “Door kruisbestuivingen te faciliteren met het expertisecentrum, kunnen nieuwe innovaties sneller naar de markt worden gebracht. Wij zijn in Nederland nu al wereldklasse op het gebied van vergassingstechnologie, maar als we kunnen aantonen dat deze technologie op grote schaal toepasbaar is, dan is het een interessant exportproduct.” Wethouder duurzaamheid van de gemeente Alkmaar Jan Nagengast (CDA): “De betekenis van InVesta is voor Alkmaar heel groot en zet ons nationaal en internationaal op de kaart. Het hoogwaardig onderzoek en de stap naar groen gas, groene chemie en groene brandstoffen maken Alkmaar klaar voor de toekomst”.

Energy Innovation Park

Regio Alkmaar is een uitermate geschikte locatie voor InVesta, vanwege de infrastructuur en vergunningsmogelijkheden van het Energy Innovation Park en bedrijventerrein Boekelermeer. Projectpartners TAQA, Energy Valley, Gemeente Alkmaar, Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Liander kunnen bogen op kennisintensieve bedrijven op gebied van energie, afval en verwerking van biomassa en op kennisinstellingen als ECN en Hogeschool Inholland in combinatie met Data Science Alkmaar (expertisecentrum voor big data) en Incubator duurzame energie IDEA. Gemeente Alkmaar speelt bij zowel InVesta, als het Energy Innovation Park en Data Science Alkmaar een sterk faciliterende rol.

Alkmaar, 2 februari 2017

Bedrijventerrein Boekelermeer viert Beste bedrijventerrein van Nederland

Dinsdag 9 februari hebben de gemeenten Alkmaar en Heiloo gevierd dat Bedrijventerrein
Boekelermeer is uitgeroepen tot Beste Bedrijventerrein van Nederland tijdens het jaarlijkse
Nationaal Bedrijventerrein Congres. Samen met de Commissaris van de Koning J.W. Remkes,
de burgemeesters en wethouders van Alkmaar en Heiloo, de ondernemers en alle direct
betrokkenen werd er stil gestaan bij deze bijzondere prijs.

http://pers.alkmaar.nl/121797-bedrijventerrein-boekelermeer-viert-beste-bedrijventerrein-van-nederland