Snel een vergunning nodig voor uw energieproject? Vraag de quick-scan aan.

Samen met de gemeente Alkmaar en de vergunningsspecialisten van het EIP is er recentelijk een quick scan ontwikkeld voor de vergunningsmogelijkheden voor uw project. Op het EIP is meer mogelijk – zonder een lange procedure – dan u wellicht denkt. Tevens zijn er speciale veiligheidszones beschikbaar die aantrekkelijk zijn voor industrie met de hoogste eisen. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Financial Times: De internationale aantrekkingskracht van Noord-Holland Noord

Enorme vestigingsruimte op nog geen uur rijden van Schiphol en de Amsterdamse haven mét een uitstekende digitale infrastructuur. Dat is wat Noord-Holland Noord voor internationale ondernemers zeer aantrekkelijk maakt. Deze maand gaat een special van het fDi Magazine, een uitgave van de internationale Financial Times, over deze regio.

De provincie Noord-Holland, de gemeente Hollands Kroon, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Agriport A7 hebben meegewerkt aan een special van het fDi magazine over de regio Noord-Holland Noord. Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond: “Deze special ligt vanaf vandaag in boardrooms over de hele wereld. Fantastische reclame voor het uitstekende vestigingsklimaat van Noord-Holland Noord.”

Elke twee jaar doet de Financial Times onderzoek naar economische topregio’s in Europa. Onder de naam “European cities and regions of the future 2014-2016” zijn 468 locaties onderzocht, waaronder Noord-Holland (buiten de Metropoolregio). Tussen regio’s als the greater Stockholm region, Vienna en Nordrhein-Westfalen staat Noord-Holland op een 2e plaats als het gaat om ‘infrastructure’ en ‘business friendliness’ en op een zeer verdienstelijke algemene 10e plaats tussen de ‘Western European Regions’.

De special van het fDi magazine van de Financial Times is tot stand gekomen met medewerking van de gemeente Hollands Kroon, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Agriport A7.

http://www.nhn.nl/fdi/in_full_pdf_noord_holland

DE BOEKELERMEER WINT AWARD BESTE BEDRIJVENTERREIN

De Boekelermeer – waar het Energy Innovation Park een belangrijk onderdeel van is – heeft onlangs de award voor beste bedrijventerrein gewonnen.

ECONOMISCH STERK
De beoordeling van die drie kerncompetenties leidde tot de nominatie van de Boekelermeer voor de titel ‘Beste Bedrijventerrein van Nederland.’ De jury was unaniem en beoordeelde de Boekelermeer in termen van economisch sterk, duurzame aanpak en zeer aantrekkelijk. Juryrapport: “Het groene karakter is omarmd en rond de gasopslag ontstaat een heus Energy Innovation Park. Die focus en uitzonderlijke regionale acquisitie levert ze internationale toppers op. Maar ook duurzaamheid, door onder andere de restwarmte van de huisvuilcentrale te gebruiken. Boekelermeer weet als beste concrete resultaten te benoemen. De grondprijs is gelijk gebleven, er is veel grond verkocht en de uitstraling is van zeer hoog niveau.(…) Een verdiende winnaar.”

BLIKVANGERS
Wethouder Victor Kloos (OPA): ‘Ik ben heel erg blij met deze landelijke erkenning. Boekelermeer is al jaren het beste terrein van de regio. Het samengaan van een goede ligging ten opzichte van Schiphol, centraal in Noord-Holland, een goede ontsluiting via A9 en blikvangers als het AZ-stadion, TAQA , Eriks en de vuilverbrandingsinstallatie HVC (inclusief windmolens) maken de Boekelermeer een gewilde vestigingslocatie, waar bedrijven elkaar ook weten te vinden en versterken.’

VERSCHEIDENHEID
Ook Heiloo is blij met de prijs. Wethouder Dellemijn van economische zaken: ‘Het bevestigt de aantrekkelijkheid voor bestaande en toekomstige ondernemers. Door de verscheidenheid aan kavels, vestigen zowel grote als kleinere ondernemers zich. Dat brengt een goede dynamiek met zich mee. Daarnaast zien de gebouwen er architectonisch goed uit en liggen ze prachtig in een ecologische zone. Dit maakt het ook een bijzondere plek om te ondernemen.’

PROFIEL
De Boekelermeer Alkmaar is vooral gericht op grootschalige bedrijvigheid. De eerste keus is voor duurzame bedrijven maar dat sluit andere sectoren niet uit. Productie, handel en logistiek, maar ook innovatieve- en energie gerelateerde bedrijven zijn welkom. Heiloo heeft naast grotere kavels, waar bijvoorbeeld kaasverpakker Kaptein nu bouwt, ook kavels vanaf 1000 m2. Met deze mogelijkheden is er voor iedereen ruimte op de Boekelermeer!

Nieuwe Incubator voor innovatieve ondernemers van start.

Een feestelijk symposium op dinsdagmiddag 19 mei bij InHolland in Alkmaar betekende de officiële start van IDEA. IDEA staat voor incubator duurzame energie Alkmaar. IDEA, ondergebracht bij de hogeschool InHolland in Alkmaar, helpt innovatieve ondernemers in de duurzame-energiesector om de weg van idee naar succesvol product snel en succesvol af te leggen.

De windmolenparken voor de kust, de Afsluitdijk die verandert in een Energiedijk, de ontwikkeling van nieuwe technologieën om groen gas te maken, het energiezuinig maken van de woningbouw: als de transitie naar een duurzame energievoorziening en een duurzame economie ergens zichtbaar wordt, dan is het in Noord-Holland. De randvoorwaarden zijn dan ook gunstig. Naast toonaangevende kennisinstellingen (zoals ECN) zijn er veel innovatieve bedrijven in de provincie gevestigd. Toch blijven nog veel kansen onbenut: ondernemers vinden geen financiering voor hun plannen, hebben geen klankbord, of het ontbreekt hen aan de juiste kennis. IDEA brengt hierin verandering.

Samen aan het roer
IDEA biedt ondernemers alle ingrediënten om ideeën uit te werken tot succesvolle producten: IDEA ontsluit de juiste kennis, denkt mee met de ondernemer, gaat op zoek naar de juiste partners en helpt financieringsbronnen aan te boren. In de meest kansrijke ideeën investeert IDEA ook zelf en gaat samen met de ondernemer aan het roer staan. Partners in IDEA zijn Energy Valley, Teamwork technology, ECN, de hogeschool InHolland, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, de gemeente Alkmaar en de Energy Board Noord-Holland.

‘Innoveren doe je samen’
Innoveren begint vaak op een zolderkamer, maar is uiteindelijk niet iets voor solisten. Innoveren is een proces waarin de kennis en kunde van vele disciplines samenkomt. Niet voor niets was het motto van het symposium ‘Innoveren doe je samen’. Veelzeggend: naast Christoph Maria Ravesloot (lector Innovatiemodellen Duurzame Energie bij InHolland) was als tweede dagvoorzitter dirigent Wouter Hakhoff uitgenodigd.

Succesvolle cases
Tijdens de middag werd een aantal succesvolle cases aan een analyse onderworpen. Steeds werd duidelijk welke factoren maakten dat een innovatief idee tot een succesvol product werd ontwikkeld. Als voorbeelden dienden onder meer de ontwikkeling van getijde-turbines die in-middels wereldwijd worden toegepast en compacte windmolens die inwoners op afgelegen locaties – onafhankelijk van een openbaar elektriciteitsnet – van energie voorzien. Daarnaast kregen de deelnemers een doorkijkje naar nieuwe ontwikkelingen die in Noord-Holland op stapel staan, zoals de grootschalige energieopwekking en -opslag in het Markermeer en de ontwikkeling van een innovatieve warmtepomp voor de woningbouw. Aan het eind van de middag volgde de lancering van IDEA door Jan Nagengast, wethouder van de gemeente Alkmaar met onder meer duurzaamheid in zijn portefeuille.

Gasopslag Bergermeer officieel geopend.

Maria van der Hoeven, directeur van het Internationaal Energie Agentschap, heeft op 1 april, samen met TAQA Energy B.V en haar partner EBN B.V Gasopslag Bergermeer officieel in gebruik genomen. Daarmee is de grootste vrij toegankelijke gasopslag van West- Europa een feit.

Gasopslag Bergermeer heeft een opslagcapaciteit van 46 TWh of 4,1 miljard kubieke meters wat gelijk staat aan de gemiddelde jaarlijkse gasbehoefte van 2,5 miljoen Nederlandse huishoudens. De ingebruikname van Gasopslag Bergermeer betekent bijna een verdubbeling van de totale Nederlandse gasopslagcapaciteit.

Voordelen van Gasopslag Bergermeer
Gasopslag Bergermeer biedt alle spelers op de gasmarkt een flexibele mogelijkheid om schommelingen in de vraag naar gas op te vangen. Gasopslag draagt op die manier bij aan energiezekerheid, aan inpassing van duurzame energie, aan de positie van Nederland op de energiemarkt en aan een goede energieprijs voor consumenten, zowel in Nederland als daarbuiten.

Maria van der Hoeven, directeur Internationaal Energie Agentschap: “De EU is wereldwijd de grootste importeur van energie en de groeiende afhankelijkheid van gas uit een beperkt aantal bronnen maakt Europa kwetsbaar in haar gasvoorziening. Gasopslag Bergermeer draagt bij aan meer flexibiliteit en is een belangrijke mijlpaal in de oprichting van een geïntegreerde Europese Energie Unie.”

Gasopslag Bergermeer bestaat uit een leeg geproduceerd gasveld op 2,5 kilometer diepte onder de Bergermeer. Op de puttenlocatie in de Bergermeer wordt het gas in en uit het gasveld gepompt, op het Energy Innovation Park op de Boekelermeer in Alkmaar staat de gasbehandelingsinstallatie, waar het gas wordt schoongemaakt en op druk gebracht. De gasbehandelingsinstallatie is aangesloten op het Nederlandse gasnet. Een ondergronds leidingentracé van 8 km verbindt de beide locaties met elkaar.

Gasopslag Bergermeer is volledig aanbesteed voor het opslagseizoen dat loopt van 1 april 2015 tot 31 maart 2016. TAQA zal de capaciteit voor het opslagseizoen 2016-2017 in september 2015 veilen. Tot de eerste klanten van Gasopslag Bergermeer horen EDF, Gazprom, Statoil en Vattenfall.

Jan Willem van Hoogstraten, directeur TAQA in Nederland: “We hebben de nieuwste gasopslag van Europa veilig, op tijd en binnen budget opgeleverd en daarmee is een nieuw referentiepunt gezet in de ontwikkeling van gasopslag. Nederland zal de komende dertig jaar profijt hebben van Gasopslag Bergermeer.”

Jan Dirk Bokhoven, CEO van EBN.
“Naast de bijdrage die zij levert aan de voorzieningszekerheid, is Gasopslag Bergermeer met haar transparante, flexibele en uitgebreide dienstverlening voor marktpartijen een welkome aanvulling op de Nederlandse groothandelsmarkt voor gas. Nieuwe ontwikkelingen als Gasopslag Bergermeer helpen onze positie als gaskenniscentrum mede mogelijk maken, waardoor we onze plek in het internationale speelveld verder kunnen versterken.”

Edward LaFehr, COO van TAQA
“De voltooiing van Gasopslag Bergermeer bewijst onze vaardigheid in de uitvoering van grote energieprojecten. Wij kunnen voldoen aan de veranderende energiebehoeften van onze klanten binnen de scherpe voorwaarden en de economische ontwikkelingen die faciliterende overheden stellen.”

Gasopslag Bergermeer in de regio
TAQA heeft zich ingezet om Gasopslag Bergermeer met zorg voor de omgeving maatschappelijk in te passen in de regio. Nadat verschillende onderzoeken aantoonden dat Gasopslag Bergermeer uit oogpunt van veiligheid verantwoord is en de Raad van State in 2012 alle verleende vergunningen bekrachtigde, werkten bijna 8.300 mensen, van wie een groot deel uit Noord-Holland, ruim 8.000.000 uren aan dit project.

In de Bergermeer zijn met een minimum aan geluidsoverlast voor de omgeving binnen de grenzen van de bestaande locatie veertien nieuwe putten geboord die allemaal onder het maaiveld worden afgewerkt. Op het Energy Innovation Park is met de best beschikbare technologie een CO2-neutrale gasbehandelingsinstallatie neergezet en tussen beide locaties is met respect voor de natuur een ondergronds leidingentracé aangelegd.

Sinds 2010 is vijf jaar lang elk voorjaar opnieuw een alternatief en afgeschermd broedgebied van 18,5 hectare voor weidevogels als grutto, kievit en tureluur aangelegd. Hierdoor hebben de boorwerkzaamheden op de Bergermeer geen invloed gehad op het aantal broedvogels in de omliggende Loterijlanden.

Met de gemeenten Alkmaar, Bergen en Heiloo sloot TAQA verschillende convenanten. Daarin zijn onder meer een snelle en servicegerichte afhandeling in geval van schade vast gelegd en ondersteuning van tal van hoogwaardige culturele initiatieven. Omdat TAQA er van overtuigd is dat een rijk en veelzijdig cultuuraanbod bijdraagt aan de regionale samenleving en het economisch vestigingsklimaat, worden via het TAQA Cultuurfonds jaarlijks diverse culturele activiteiten in Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar ondersteund en sponsort TAQA Theater de Vest in Alkmaar en de culturele buitenplaats Kranenburgh in Bergen langdurig.

 

Energiepartner HVC in het nieuws met het warmtenet

De regering gaat de komende jaren stimuleren dat bedrijven en huishoudens meer worden verwarmd door duurzame warmte en restwarmte. Het Energy Innovation park is aangesloten op een warmtenet: een omvangrijk centraal verwarmingssysteem dat gebruik maakt van de warmte die vrijkomt in de afvalverbrandingscentrale (HVC).

Via het warmtenet op de Boekelermeer komt de warmte naar uw bedrijfspand. Aansluiting op het warmtenet levert een forse vermindering van CO2- uitstoot op. Wie kiest voor aansluiting levert zo ongemerkt een flinke bijdrage aan een beter klimaat én kan rekenen op een uiterst betrouwbare warmtebron tegen een marktconform tarief.
Klik hier onder voor het item bij RTL nieuws:

 

Energie Incubator start in Alkmaar: IDEA

Mensen met een goed idee op het gebied van duurzame energie kunnen vanaf nu terecht bij de Incubator Duurzame Energie Alkmaar (IDEA) om hun concept daadwerkelijk uit te laten groeien tot een zelfstandig bedrijf. IDEA is gevestigd in een vleugel van Inholland in Alkmaar en heeft als doel innovatieve startups op het gebied van energie te realiseren en verder te brengen.

Windturbines, getijde energie, woningen die energie leveren in plaats van gebruiken. Uit afval gas en olie maken, maar ook plastics, cosmetica en voedsel. Dit alles past in de nieuwe economie waarin duurzaamheid om hele nieuwe markten en producten vraagt. De organisaties die samen IDEA vormen willen een versnelling in deze ontwikkelingen realiseren door de zogenaamde ‘diamanten vijfhoek’, namelijk ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheid én omgeving aan elkaar te koppelen.

Link naar artikel op www.nhn.nl.

Internationale energieconferentie gehouden in Alkmaar

Begin oktober was Alkmaar het toneel van de eerste editie van de internationale conferentie Biomass Gasification Europe (BGE ). De conferentie stond in het teken van het vergassen van biomassa en de essentiële schakel die biomassa vormt in de overgang naar een duurzame-energievoorziening in Nederland. Het vergassen van biomassa is daarin een beloftevolle technologie omdat dat hoogwaardig groen gas oplevert dat in de bestaande infrastructuur kan worden ingepast. Tijdens de bijeenkomst is het startschot gegeven voor InVesta, het nieuwe expertisecentrum voor biomassavergassing wat wordt gehuisvest op het Energie Innovation Park.

Deze eerste editie van het Biomass Gasification Europe conferentie is in nauwe samenwerking met Energy Innovation Park georganiseerd. Het Energy Innovation Park biedt naast bedrijfslocaties voor energiebedrijven ook het Energy Innovation Center aan. Een innovatie centrum voor o.a. de ontwikkeling van demonstratie- en pilotinstallaties op het gebied van biomassavergassing. Door deze demonstratie- en pilotinstallaties is het Park één van de fysieke locaties waar nieuwe technieken worden getest en doorontwikkeld om een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de energielevering in Nederland.

 

Energy Innovation Park breidt uit met LNG tankstation

Vanaf het eerste kwartaal 2015 kan er op het Energy Innovation Park LNG getankt worden bij het eerste openbare LNG tankstation in Noord-Holland. Het bedrijf GP Groot, dat zich onder andere bezig houdt met brandstoffen en oliehandel gaat, in lijn met de gedachtegang van het Energy Innovation Park een LNG tank station op het Park bouwen.

De bouw van het LNG tank station past in het gedachtegoed aangezien LNG (liquified natural gas) een alternatieve brandstof voor diesel is, wat met name in de transportsector in opkomst is.

LNG is tot -160 graden teruggekoeld aardgas, dat daardoor vloeibaar wordt. De verbruikskosten zijn lager dan bij diesel. Daarbij is het schoner dan diesel door een geringere uitstoot van CO2 en fijnstof én zijn vrachtwagens op LNG vijftig procent stiller dan dieseltrucks. GP Groot streeft ernaar op den duur LBG (liquid bio gas) aan te bieden.

Het station wordt uitgerust met een LNG-installatie van een vooraanstaand leverancier van industriële gassen. Naast LNG zijn diesel en AdBlue verkrijgbaar op het nieuwe tankstation. Ook kan er bio-CO2 worden getankt. Bio-CO2 is in opmars als groen alternatief voor diesel voor de koeling van trailers.

De keuze voor het LNG station op het Energy Innovation Park, is volgens GP Groot een logische keuze; gelegen aan de A9, grote activiteit van transporteurs en energiebedrijven als de kruisbestuiving en synergievoordelen tussen mkb-ers, nationale en internationale spelers.