Nieuwe startups in duurzame energie bij incubator IDEA in Alkmaar

“De combinatie van huisvesting en begeleiding via IDEA helpt enorm”.

Incubator IDEA is verhuisd naar Gebouw C van INHOLLAND in Alkmaar. Van de in totaal negen startups die zich bij IDEA hebben aangesloten, hebben vier zich direct met IDEA in het gebouw aan de Bergerweg gevestigd. De nieuwe kantoorfaciliteiten bieden startups in duurzame energie een ideale setting, waarin zij innovatieve ideeën en concepten uitwerken tot succesvolle producten en bedrijven.

Eén van de nieuwe startups is Sustenso Sustenso heeft als doel het ontwikkelen van duurzame oplossingen voor de agrarische sector. De startup heeft een proces ontwikkeld, waarbij digestaat wordt verwerkt tot volwaardige meststoffen en CO2 wordt verwijderd uit het biogas. Ondernemer Hans van der Wijde: “Zo creëren we circulaire economie; meer opbrengst en minder, of beter gezegd géén afval. Beter voor het milieu, prettig voor de boer!” Van der Wijde is blij met de ondersteuning van IDEA: “De faciliteiten van IDEA helpen ons om een vliegende start te maken. De combinatie van huisvesting en begeleiding via IDEA helpt enorm.”

Ook startup 3D-cat heeft zich gevestigd bij IDEA. 3D-cat maakt gebruik van ECN-technologie om katalysatoren voor de chemische industrie te produceren door middel van additive manufacturing. Dit is een productietechniek waarbij een digitaal bestand omgezet wordt naar een fysiek product. Gabriel de Scheemaker van 3D-cat: “IDEA stelt ons in staat om ons te focussen op de ontwikkeling van onze business case en de financiering ervan. De aanwezige expertise en begeleiding gericht op duurzame energietoepassingen helpt ons enorm in de startfase van ons bedrijf.”

Beide bedrijven zijn aan InVesta verbonden en spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van hernieuwbaar gas en zodoende dus ook in het living lab van Alkmaar.

 

Van idee naar groei

De incubator IDEA uit Alkmaar begeleidt startups en ondernemers om innovatieve ideeën op het gebied van duurzame energie naar de markt te brengen. In de praktijk komt dat neer op onder andere coaching, gebruiken maken van een groot netwerk (bijvoorbeeld op het gebied van financiers, leveranciers en klanten) en ondersteuning bij business development. IDEA ondersteunt ondernemers in Noord-Holland Noord met haar partners Ontwikkelingsbedrijf NHN, ENGIE, gemeente Alkmaar, ECN, New Energy Coalition, INHOLLAND en Teamwork Technology. Meer informatie: www.idea-nhn.nl.

Regio Alkmaar heeft duurzaamste warmtenet van Nederland

Het warmtenet Regio Alkmaar dat ligt in de gemeenten Alkmaar, Heiloo, Langedijk en Heerhugowaard, is sinds begin januari aangesloten op de bio-energiecentrale van HVC. Hierdoor is de geleverde warmte voor alle aangesloten huizen en gebouwen 100% groen. In december 2017 is het warmtenet door de branche daarom uitgeroepen tot het duurzaamste warmtenet van Nederland. Een bijzondere erkenning waar HVC en de vier gemeenten trots op zijn. Vandaag werd de aansluiting op de bio-energiecentrale bezegeld op een bijeenkomst in het Alkmaarse Van der Meij College.

Het warmtenet Regio Alkmaar dat ligt in de gemeenten Alkmaar, Heiloo, Langedijk en Heerhugowaard, is sinds begin januari aangesloten op de bio-energiecentrale van HVC. Hierdoor is de geleverde warmte voor alle aangesloten huizen en gebouwen 100% groen. In december 2017 is het warmtenet door de branche daarom uitgeroepen tot het duurzaamste warmtenet van Nederland. Een bijzondere erkenning waar HVC en de vier gemeenten trots op zijn. Vandaag werd de aansluiting op de bio-energiecentrale bezegeld op een bijeenkomst in het Alkmaarse Van der Meij College. De bio-energiecentrale maakt duurzame energie en warmte door afvalhout en gedroogd slib te verbranden.

Directeur Duurzame Energie HVC Arjan ten Elshof: “Op dit moment zijn er zo’n 6.000 aansluitingen op het 30 kilometer lange warmtenet gerealiseerd en de komende jaren zal dit aantal worden uitgebreid naar ruim 15.000. Het effect daarvan is fors: één woning aansluiten op het warmtenet levert jaarlijks net zo veel terugdringing van CO2 op als 22 zonnepanelen op het dak. Wethouder Jan Nagengast (Alkmaar) is ook verheugd met de ontwikkelingen: “Het warmtenet breidt zich steeds verder uit, nu ook naar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Steeds meer Alkmaarse woningen en grote gebouwen zoals het AZ-stadion, zwembad Hoornse Vaart, en het nieuwe poppodium Victorie, profiteren van het duurzaamste warmtenet van Nederland.”

Warmtenet regio Alkmaar van HVC past in rijksopgave naar een aardgasvrij Nederland

De toepassing van warmte levert een grote bijdrage aan de transitie naar een Nederland, waarin we het gebruik van aardgas steeds meer afbouwen. De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat is een enorme opgave. Onderdeel van die opgave is een aardgasvrij Nederland; ruim 7 miljoen huishoudens moeten van het aardgas af. Aardgas draagt als fossiele brandstof bij aan de klimaatverandering. Voor een klimaatneutraal Nederland moeten we daarom over op nieuwe manieren van verwarmen, douchen en koken. Gemeenten krijgen een belangrijke rol om deze transitie naar een gebouwde omgeving zonder aardgas te begeleiden. Wethouder Duurzaamheid van Heerhugowaard Monique Stam-de Nijs: “Heerhugowaard wil dat het warmtenet naast Zuidwijk en een gedeelte van Huygenhoek ook het Altongebied van warmte gaat voorzien, zodat de Heerhugowaardse glastuinbouwbedrijven hun energiebehoefte in een klap kunnen verduurzamen.”

 

Technici zijn hard nodig voor de energietransitie

Vandaag is het warmtenet Regio Alkmaar officieel aangesloten op de bio-energiecentrale van HVC. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst op het Alkmaarse Van der Meij College. Een toepasselijke locatie, omdat hier jongeren worden opgeleid tot de technici die nodig zijn de energietransitie te realiseren. Ten Elshof: “De groei aan banen in de technische sector gaat tien keer zo hard als in andere beroepsgroepen. De komende drie jaar komen er naar schatting zo’n 80.000 banen bij. Om jonge mensen enthousiast te maken voor het vak, gaan we daarom in onze regio dit jaar op technische en middelbare scholen gastlessen verzorgen over de werking van het warmtenet en de energietransitie. Diederik Samsom (Strategisch adviseur HVC) heeft begin januari de aftrap gedaan met een les aan leerlingen van het Van der Meij College, waar we vandaag te gast waren.”

 

Samenwerken aan regionale aanpak

Op de bijeenkomst bespraken gemeenten, woningbouwcorporaties, HVC en andere belanghebbenden hoe we in de regio Alkmaar huizen en gebouwen kunnen ontkoppelen van het fossiele aardgas en aansluiten op duurzame, groene energiebronnen voor verwarming en warm water. De Alkmaarse woningcorporaties Van Alckmaer voor Wonen, Kennemer Wonen, Woonwaard en Woningstichting Langedijk riepen  tijdens de  bijeenkomst gemeenten, netwerkbeheerders en andere belanghebbenden op om gezamenlijk te werken aan een regionaal plan om dit te realiseren.  Bestuurder Pierre Sponselee van Woonwaard: “Als woningbouwcorporaties kiezen wij voor all electric of duurzame warmte. Voor nieuwbouw, maar ook steeds vaker als toepassing voor bestaande woningen. Door samen te werken met regionale partners geven we gezamenlijk uitvoering aan het Parijsakkoord. We gaan van gas los!”

 

HVC zelf ook los van aardgas

HVC zoekt voor de verduurzaming van haar eigen bedrijfsvoering ook naar verbeteringen om de  hoeveelheid aardgasgebruik te verminderen. De afgelopen jaren zijn al een aantal concrete stappen gezet; door het steeds verder verlagen van het aardgasgebruik in de afvalenergiecentrales en het verwarmen van de kantoren door eigen warmte in plaats van gas. De afgelopen jaren heeft HVC onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om het aardgasverbruik drastisch te beperken. Dit kan door gebruik te maken van de warmte die vrijkomt bij de verbranding van het restafval. Het investeringsprogramma hiervoor wordt nu uitgewerkt. Hiermee loopt HVC gelijk op met minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat die afgelopen maandag grote bedrijven opriep om versneld te stoppen met het gebruik van aardgas uit Groningen.

Rode paprika’s in Heerhugowaard voortaan groen geteeld

Paprika’s telen met groene warmte. Vanaf eind 2018 is dit werkelijkheid voor Paprikakwekerij NH Paprika in Heerhugowaard. Het glastuinbedrijf wordt eind 2018 aangesloten op het HVC (huisvuilcentrale in Alkmaar) warmtenet waarmee het gasverbruik flink wordt geminimaliseerd. Beide partijen hebben daarvoor gisteren een overeenkomst getekend. Marcel Numan (NH Paprika): “Het is voor mijn bedrijf belangrijk om gebruik te gaan maken van duurzame warmte en te kunnen telen tegen een redelijke kostprijs. Met de aansluiting op het warmtenet wordt dat gerealiseerd. Mijn bedrijf is hiermee klaar voor de toekomst”.

 

Verduurzaming glastuingebied Alton

“De aansluiting van de twee locaties van Paprikakwekerij NH Paprika levert een forse verduurzaming op, die jaarlijks gelijk staat aan de plaatsing van 60.000 zonnepanelen op het dak, aldus Arjan ten Elshof (directeur HVC). NH Paprika tekende woensdag 14 februari het contract met HVC voor de levering van warmte. Op basis van deze overeenkomst investeert HVC in het doortrekken van het bestaande warmtenet naar glastuinbouwgebied Alton. Daarmee kunnen de glastuinbouwbedrijven in Heerhugowaard straks met duurzame warmte hun kassen verwarmen. Dit is een belangrijke stap in het waarmaken van de ambitie van de ondernemers om in 2030 voor de teelt van gewassen geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen.

HVC warmtenet in Heerhugowaard

In maart 2018 starten de werkzaamheden voor het 8,5 km lange tracé richting tuinbouwgebied Alton. Eind 2018 is naar verwachting het volledige tracé gereed. “De geleverde groene warmte via het warmtenet levert een verduurzaming op voor de gehele gemeente Heerhugowaard. Naast de glastuinbouw kunnen ook woningen, kantoren, bedrijfspanden en andere voorzieningen de komende jaren op het warmtenet worden aangesloten”, aldus een trotse wethouder Monique Stam. “In november 2017 heeft de gemeenteraad zich gecommitteerd om de komende tien jaar tenminste 2.500 woningen aan te sluiten op het warmtenet”.

Paprikateler op volledig groene warmte

NH Paprika is met 11 hectare paprika’s en 5 miljoen kuub gas per jaar nu de grootste gasgebruiker in het Altongebied. De aansluiting op het warmtenet levert een forse verduurzaming op, vergelijkbaar met het jaarverbruik van circa 4.000 woningen. “Waarschijnlijk ben ik daarmee in één klap de meest duurzame paprikakweker van Nederland en klaar voor de stappen die veel glastuinbouwbedrijven nog moeten gaan maken”, aldus eigenaar Marcel Numan die tevens voorzitter is van de Ondernemersvereniging Alton (OVAL).

Enorme boost voor het gebied

Het Altongebied is de oudste van de drie glasconcentratiegebieden in Noord-Holland Noord. Sinds 2013 werkt Ontwikkelingsbedrijf NHN als onafhankelijke gebiedscoördinator samen met de ondernemers, provincie Noord-Holland, gemeente Heerhugowaard en Koggenland, Rabobank, HVC, Stivas, RVO en LTO aan het toekomstbestendig maken van het gebied. Volgens gebiedscoördinator Dave Vlaming van Ontwikkelingsbedrijf NHN is het warmtenet er gekomen dankzij de brede samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven, die de handen ineen hebben geslagen voor verduurzaming van de glastuinbouw in het Alton-gebied. “De toekomst van dit

kassengebied zag er in de crisis van 2008 nog slecht uit, maar Alton is nu op weg een voorbeeld voor verduurzaming en kringloop tuinbouw te worden. De aanleg van het warmtenet is de grote doorbraak om het gebied toekomstbestendig te maken. Het perspectief op de komst van het warmtenet maakte al dat bedrijven meer geïnteresseerd zijn te investeren en ondernemers uit het buitengebied hierheen willen verplaatsen. In 2016 heeft dit geleid tot de vestiging van Gootjes Allplant en in 2017 heeft Verver Export zich in Alton gevestigd. Daarnaast zijn er nog vier bedrijven uit het buitengebied die graag naar Alton willen verplaatsen. Het bedrijf Amigo Plant heeft hiertoe in 2017 een kavel van 10 hectare in Alton gekocht. De aanleg van het warmtenet geeft dit gebied een enorme boost.’’

 

Astronergy/Chint Solar investeert in 15 MW zonneweide in Noord-Holland Noord

MEDEMBLIK – Astronergy/Chint Solar en VOF Bedrijventerrein Zuid sluiten een overeenkomst voor de verkoop van ruim 11,6 hectare grond op Businesspark Andijk Zuid in Medemblik. Astronergy/Chint Solar heeft recentelijk van RVO een SDE+ subsidie gekregen voor de ontwikkeling van een zonneweide met een capaciteit van ruim 15 megawatt. De gemeente Medemblik heeft in 2017 goedkeuring gegeven voor de realisatie van een zonneweide op het bestaande bedrijventerrein Andijk Zuid. De bouw start in juni 2018.

Het Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft Astronergy/Chint Solar het afgelopen jaar begeleid bij het vinden van een geschikte locatie en vervolgens met het leggen van de juiste contacten, zoals ontwikkelaar VOF Andijk, de gemeente Medemblik en de provincie Noord-Holland.

Bernardo Silvestre, Head of Business Development Europe bij Astronergy/Chint Solar : “Astronergy/Chint Solar is een van ’s werelds grootste onafhankelijke energieproducenten van zonne-energie met meer dan 3 GW op de balans en investeert actief in de ontwikkeling van zonne-energieprojecten in Nederland en Europa. Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft ons goed geassisteerd bij het zoeken naar een locatie en het betrekken van regionale stakeholders om het proces te versnellen, dus kwamen we al snel uit in deze regio.”

Regionale ambitie
“Noord-Holland Noord loopt voorop in de ontwikkeling van duurzame energie en we zoeken proactief naar oplossingen voor het energievraagstuk. De ontwikkeling van zonne-energie past daarom uitstekend in de energie ambities van de regio,” aldus Bjorn Borgers projectleider bij Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. “Deze grootschalige investering in zonne-energie productie van Astronergy/Chint Solar draagt bij aan het uitstekende investeringsklimaat van de regio, omdat ondernemers steeds meer belang hechten aan de aanwezigheid van duurzame energie bij hun vestigingskeuze.”

Andijk Zuid
Businesspark Andijk Zuid is een bedrijventerrein in Medemblik, met een totale oppervlakte van circa 14 hectare, waar nog ruim 11 hectare ruimte beschikbaar was. Het businesspark wordt ontwikkeld door VOF Bedrijventerrein Zuid, een samenwerking tussen Ballast Nedam Ontwikkeling en NHN Vastgoed.

Peter Klevering, directeur Wonen van Ballast Nedam Ontwikkeling, namens VOF Bedrijventerrein Zuid: “De ontwikkeling van dit zonnepark op Andijk Zuid is een goede invulling voor het oorspronkelijke reguliere bedrijventerrein en past daarmee in het versterken van het regionale vestigingsklimaat.”

Ook wethouder Hans Tigges van gemeente Medemblik is tevreden met deze ontwikkeling: “Als gemeente zetten we stevig in op energietransitie en duurzame energie voor onze inwoners en bedrijven die hier investeren. Deze zonneweide draagt daar zeker aan bij.”

Directeur expertisecentrum InVesta gezocht

In deeltijd voor 16 uur per week, groeifunctie

InVesta
InVesta is een kennis- en bedrijvencluster op het gebied van biomassavergassing, gevestigd op het Energy Innovation Park in Alkmaar. Dit park is een onderdeel van het bedrijventerrein de Boekelermeer en biedt bedrijven die actief zijn op het gebied van traditionele, groene en andere innovatieve energievormen de ruimte om te groeien. InVesta richt zich op de ontwikkeling en valorisatie van thermochemische technologie voor groene energie en chemietoepassingen.

Het doel van InVesta is het versnellen van grootschalige toepassing van ‘groen syngas’, ‘groen gas’ en ‘groene chemicaliën’ door het bieden van een omgeving waarin de commerciële en economische haalbaarheid van deze technologieën gedemonstreerd kan worden. InVesta verbindt onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven op deze gebieden en versterkt het energiecluster in de regio Noord-Holland-Noord. Deelnemers kunnen gebruik maken van state-of-the-art infrastructuur en een wereldklasse gedeeld onderzoeksprogramma waarin faciliteiten en demonstratie-installaties optimaal benut worden voor het ontwikkelen van een op biomassavergassing gebaseerde waardeketen voor energie en chemie.

Voor de verdere ontwikkeling en het beheer van InVesta is een stichting opgericht. De directeur van InVesta rapporteert aan het bestuur van de stichting. De directeur stippelt samen met Projectgroep InVesta en de op het terrein gevestigde bedrijven de koers uit en weet deze te realiseren binnen de gestelde randvoorwaarden. In de Projectgroep zitten vertegenwoordigers van de volgende partijen: ECN, TAQA, gemeente Alkmaar, provincie Noord-Holland, New Energy Coalition, Ontwikkelingsbedrijf NHN en Liander.

De directeur is het gezicht en boegbeeld van InVesta naar buiten. Voor de operationele locatie-technische zaken op InVesta is een locatiemanager aangesteld. De Projectgroep InVesta ondersteunt de directeur.

Voor de Directeur van de stichting is in januari 2018 een vacature ontstaan. Download hier de vacature.

De ideale mix van zon, zee en wind

“Alle ingrediënten om op een nieuwe, schone manier warmte en elektriciteit te maken, zijn er”, zegt Frank Brandsen, business developer bij Energy Valley en werkzaam in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Deze stichting maakt zich hard voor de ontwikkeling en toepassing van (markt)innovaties voor duurzaam gas en slimme energiesystemen om daarmee nieuwe bedrijvigheid naar de regio te halen en banen te creëren. “Er is hier meer dan genoeg zon, wind, water en geothermie om warmte en elektriciteit te maken. Daarbij hebben we een sterk mkb, een goede agrarische structuur, veel zout en zoet water rondom onze provincie, de twee havens in IJmuiden en Den Helder en kennisinstituten en opleidingen, waaronder het NIOZ en ECN. Bovendien is er genoeg ruimte om living labs in te richten: plekken om op ware schaal te experimenteren.”

Lees verder op www.regiohollandbovenamsterdam.nl

Uitnodiging slaan eerste paal Bio Energy Netherlands

Op woensdag 15 november a.s. zal de eerste paal geslagen worden voor de bouw van Bio Energy Netherlands door de heer Choho, wethouder duurzaamheid van Amsterdam.

Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn.

Vanaf dat moment zal de bouw van de eerste lijn officieel van start gaan. Bio Energy Netherlands zal biomassa omzetten in bio (syn)gas. In eerste instantie zal hier groene warmte en groene elektriciteit van gemaakt worden. In tweede instantie zullen ook waterstof en CO2 geproduceerd worden. Dit zijn basischemicaliën voor de groene chemie en biobrandstoffen.

Een kleine slag op de paal maar een grote slag in de energietransitie!

Na een korte presentatie over het project en een presentatie over de duurzaamheidsvisie van de Amsterdamse haven en van de stad Amsterdam, zal de eerste paal geslagen worden. Aansluitend zal er getoost worden om dit te vieren.

Op woensdag 15 november a.s. bent u vanaf 15:30 uur welkom aan de Oostzeeweg 5 in de haven van Amsterdam.

Programma:

  • Ontvangst (15:30)
  • Introductie (16:00)
  • Presentatie Bio Energy Netherlands
  • Presentatie Havenbedrijf Amsterdam
  • Presentatie de heer Choho
  • Eerste paal
  • Borrel (17:00)

Via deze link kunt u zich aanmelden.

Nuon tekent mega overeenkomst voor windenergie met Microsoft

Nuon/Vattenfall ontwikkelt windmolenpark Wieringermeer om duurzame energie te leveren aan het datacenter van Microsoft nabij dit windmolenpark.

Nuon/Vattenfall heeft een overeenkomst met Microsoft getekend voor het leveren van windenergie. Met deze nieuwe tienjarige overeenkomst ontvangt Microsoft honderd procent van de energieproductie van het nieuwe windmolenpark dat in de Wieringermeerpolder zal worden gebouwd. De bouw zal in 2018 beginnen en dit windpark zal vanaf 2019 elektriciteit produceren.

“We willen graag hernieuwbare energie afnemen voor ons datacenter in Middenmeer”, aldus Ernst-Jan Stigter, algemeen directeur van Microsoft, Nederland. “Deze investering in Nederland toont het potentieel aan van Nederland als icoon op het gebied van digitale transformatie en helpt bij het creëren van een virtuele cyclus waarmee de partners van Microsoft Cloud hun impact op het milieu verminderen.”

Groene IT

“Nederland is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor grote technologiebedrijven, zoals Microsoft, omdat de energievoorziening betrouwbaar is en Nederland een belangrijke hub is in het internetverkeer. We maken klimaat slimmer leven mogelijk en leveren data centers lokaal geproduceerde hernieuwbare energie,” zegt Peter Smink, CEO van Nuon. “Daarom was onze investeringsbeslissing om dit windpark te bouwen in samenwerking met een datacenter operator ook zo belangrijk. Het is niet alleen een investering in Nederlandse duurzame energie, maar ook een nieuwe stap in het vergroenen van IT in Nederland.”

Wieringermeer Wind Farm

Vattenfall heeft solide duurzaamheidsambities en wil binnen één generatie vrij van fossiele brandstoffen zijn. Windenergie is een van de middelen om dit te bereiken. Vattenfall zal in de komende vijf jaar ongeveer vijf miljard euro investeren in windenergie in verschillende delen van Europa. Nederland is een belangrijke markt. “Dit is een belangrijke stap in onze strategie om te investeren in de productie van hernieuwbare energie”, aldus Peter Smink. “Nuon/Vattenfall is al jarenlang toonaangevend op het gebied van windenergie. We versterken onze positie met deze overeenkomst en bovendien helpen we hiermee onze klanten duurzamer te worden.”

370.000 huishoudens

Het Windpark Wieringermeer zal uiteindelijk 100 windmolens omvatten. Samen produceren zij ongeveer 1,3 miljard kWh duurzame elektriciteit, vergelijkbaar met het gebruik van ongeveer 370.000 huishoudens.

De eerste waterstofmolen voor duurzame brandstof komt in de Wieringermeer

Begin 2019 moet de eerste waterstofmolen ter wereld in de Wieringermeer een feit zijn. Dat is de inzet van een samenwerkingsovereenkomst tussen initiatiefnemer en duurzame waterstofleverancier HYGRO, windturbinefabrikant Lagerwey en onderzoeksinstituut ECN. De windturbine zal waterstof gaan produceren voor het project Duwaal: het initiatief van een breed consortium in de regio Noord-Holland Noord onder leiding van HYGRO. Doel van het consortium is om de keten van duurzame waterstofproductie, de distributie naar minstens 5 waterstoftankstations en 100 waterstofvrachtwagens gelijktijdig te realiseren.

 

De Lagerwey windmolen, met een vermogen van 4,8MW, zal geschikt worden gemaakt om elektrolysetechnologie in te bouwen. Door de integratie van beide bewezen technieken kunnen er veel componenten weggelaten worden waardoor de waterstofproductie goedkoper, efficiënter en robuuster wordt.

De waterstofmolen, de eerste in zijn soort, zal worden gedemonstreerd op het windturbinetest-veld van ECN te Wieringerwerf. Idealiter krijgen windturbines in de toekomst een waterstofgas-netwerkaansluiting in plaats van een aansluiting op het elektriciteitsnet. Het transport van de waterstof per buisleiding is significant goedkoper dan transport van elektriciteit door een kabel. Daarbij fungeert de buisleiding als inherente buffer waardoor er veel minder afstemming van vraag en aanbod nodig is, één van de uitdagingen bij ‘normale’ wind- en zonne-elektriciteit. De duurzaam geproduceerde waterstof zal in het project Duwaal worden toegepast bij zogenaamde brandstofcel elektrische vrachtwagens. Naast CO2-uitstoot zullen hierdoor ook geluids-, NOx- en fijnstofemissies worden voorkomen. Het project laat daarmee zien hoe de toekomstige energieinfrastructuur vorm kan krijgen.

Voor Thijs Pennink, directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord ligt Wieringermeer als locatie voor deze wereldprimeur voor de hand: “Noord-Holland Noord heeft antwoorden op en oplossingen voor uiteenlopende energievraagstukken. Dit wordt nog eens bevestigd door de bouw van de eerste windmolen in de Wieringermeer die direct waterstofgas produceert en door kan leveren als eindproduct. Met een enorme afzetmarkt in de nabijgelegen metropoolregio is dit dan ook een logische locatie.”

Het consortium wordt actief ondersteund door Energy Valley dat groene waterstof als belangrijke, toekomstige grondstof en energiedrager ziet voor onder andere industrie en transport. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN stimuleert het plan omdat deze bijdraagt aan de positionering van het testveld in de Wieringermeer en het kansen biedt voor nieuwe werkgelegenheid in de regio.

ECW start met aardwarmteproject voor kassengebied Het Grootslag

Op donderdag 17 augustus is begonnen met het heien van vier stalen buizen ten behoeve van de aanleg van vier aardwarmteputten voor de twee geothermische doubletten in het gebied Het Grootslag-Andijk om aardwarmte uit de diepe ondergrond te kunnen winnen. De werkzaamheden zullen tot medio september doorgaan, waarna verdere voorbereidingen zullen worden getroffen voor de uiteindelijke boringen. De start daarvan is gepland aan het einde van dit jaar. De bedoeling is om tot een diepte van rond de 2000 meter onder de grond te boren waar een aardlaag zit met water van een temperatuur hoog genoeg om de nabijgelegen kassen in de buurt mee te kunnen verwarmen.

 

ECW heeft op dit moment twee aardwarmte installaties in het glastuinbouwgebied Agriport A7. Een derde installatie is hier in aanbouw. De installaties in Het Grootslag-Andijk gebied, zullen de vierde en vijfde aardwarmte installatie worden onder beheer van ECW. Het gasverbruik kan in Het Grootslag met circa 50% worden teruggebracht met de in aanbouw zijnde aardwarmte-installaties. Naar verwachting wordt eind 2018 aardwarmte geleverd aan de afnemers in het kassengebied bij Andijk.

Regio Noord-Holland Noord loopt voorop als het gaat om verduurzaming van de glasuinbouw, met name de glasdriehoek Agriport, Alton en Grootslag ontwikkelen in snel tempo initiatieven die het energieverbruik drastisch omlaag brengen. Geothermie is daar een voorbeeld van, maar ook de aanleg van warmtenetten, zoals voor Alton momenteel wordt onderzocht, of de mogelijke inzet van gelijkstroom.

bron: Energiecombinatie Wieringermeer, 17/08/17
foto: © Kenneth Stamp