Gasopslag Bergermeer officieel geopend.

Maria van der Hoeven, directeur van het Internationaal Energie Agentschap, heeft op 1 april, samen met TAQA Energy B.V en haar partner EBN B.V Gasopslag Bergermeer officieel in gebruik genomen. Daarmee is de grootste vrij toegankelijke gasopslag van West- Europa een feit.

Gasopslag Bergermeer heeft een opslagcapaciteit van 46 TWh of 4,1 miljard kubieke meters wat gelijk staat aan de gemiddelde jaarlijkse gasbehoefte van 2,5 miljoen Nederlandse huishoudens. De ingebruikname van Gasopslag Bergermeer betekent bijna een verdubbeling van de totale Nederlandse gasopslagcapaciteit.

Voordelen van Gasopslag Bergermeer
Gasopslag Bergermeer biedt alle spelers op de gasmarkt een flexibele mogelijkheid om schommelingen in de vraag naar gas op te vangen. Gasopslag draagt op die manier bij aan energiezekerheid, aan inpassing van duurzame energie, aan de positie van Nederland op de energiemarkt en aan een goede energieprijs voor consumenten, zowel in Nederland als daarbuiten.

Maria van der Hoeven, directeur Internationaal Energie Agentschap: “De EU is wereldwijd de grootste importeur van energie en de groeiende afhankelijkheid van gas uit een beperkt aantal bronnen maakt Europa kwetsbaar in haar gasvoorziening. Gasopslag Bergermeer draagt bij aan meer flexibiliteit en is een belangrijke mijlpaal in de oprichting van een geïntegreerde Europese Energie Unie.”

Gasopslag Bergermeer bestaat uit een leeg geproduceerd gasveld op 2,5 kilometer diepte onder de Bergermeer. Op de puttenlocatie in de Bergermeer wordt het gas in en uit het gasveld gepompt, op het Energy Innovation Park op de Boekelermeer in Alkmaar staat de gasbehandelingsinstallatie, waar het gas wordt schoongemaakt en op druk gebracht. De gasbehandelingsinstallatie is aangesloten op het Nederlandse gasnet. Een ondergronds leidingentracé van 8 km verbindt de beide locaties met elkaar.

Gasopslag Bergermeer is volledig aanbesteed voor het opslagseizoen dat loopt van 1 april 2015 tot 31 maart 2016. TAQA zal de capaciteit voor het opslagseizoen 2016-2017 in september 2015 veilen. Tot de eerste klanten van Gasopslag Bergermeer horen EDF, Gazprom, Statoil en Vattenfall.

Jan Willem van Hoogstraten, directeur TAQA in Nederland: “We hebben de nieuwste gasopslag van Europa veilig, op tijd en binnen budget opgeleverd en daarmee is een nieuw referentiepunt gezet in de ontwikkeling van gasopslag. Nederland zal de komende dertig jaar profijt hebben van Gasopslag Bergermeer.”

Jan Dirk Bokhoven, CEO van EBN.
“Naast de bijdrage die zij levert aan de voorzieningszekerheid, is Gasopslag Bergermeer met haar transparante, flexibele en uitgebreide dienstverlening voor marktpartijen een welkome aanvulling op de Nederlandse groothandelsmarkt voor gas. Nieuwe ontwikkelingen als Gasopslag Bergermeer helpen onze positie als gaskenniscentrum mede mogelijk maken, waardoor we onze plek in het internationale speelveld verder kunnen versterken.”

Edward LaFehr, COO van TAQA
“De voltooiing van Gasopslag Bergermeer bewijst onze vaardigheid in de uitvoering van grote energieprojecten. Wij kunnen voldoen aan de veranderende energiebehoeften van onze klanten binnen de scherpe voorwaarden en de economische ontwikkelingen die faciliterende overheden stellen.”

Gasopslag Bergermeer in de regio
TAQA heeft zich ingezet om Gasopslag Bergermeer met zorg voor de omgeving maatschappelijk in te passen in de regio. Nadat verschillende onderzoeken aantoonden dat Gasopslag Bergermeer uit oogpunt van veiligheid verantwoord is en de Raad van State in 2012 alle verleende vergunningen bekrachtigde, werkten bijna 8.300 mensen, van wie een groot deel uit Noord-Holland, ruim 8.000.000 uren aan dit project.

In de Bergermeer zijn met een minimum aan geluidsoverlast voor de omgeving binnen de grenzen van de bestaande locatie veertien nieuwe putten geboord die allemaal onder het maaiveld worden afgewerkt. Op het Energy Innovation Park is met de best beschikbare technologie een CO2-neutrale gasbehandelingsinstallatie neergezet en tussen beide locaties is met respect voor de natuur een ondergronds leidingentracé aangelegd.

Sinds 2010 is vijf jaar lang elk voorjaar opnieuw een alternatief en afgeschermd broedgebied van 18,5 hectare voor weidevogels als grutto, kievit en tureluur aangelegd. Hierdoor hebben de boorwerkzaamheden op de Bergermeer geen invloed gehad op het aantal broedvogels in de omliggende Loterijlanden.

Met de gemeenten Alkmaar, Bergen en Heiloo sloot TAQA verschillende convenanten. Daarin zijn onder meer een snelle en servicegerichte afhandeling in geval van schade vast gelegd en ondersteuning van tal van hoogwaardige culturele initiatieven. Omdat TAQA er van overtuigd is dat een rijk en veelzijdig cultuuraanbod bijdraagt aan de regionale samenleving en het economisch vestigingsklimaat, worden via het TAQA Cultuurfonds jaarlijks diverse culturele activiteiten in Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar ondersteund en sponsort TAQA Theater de Vest in Alkmaar en de culturele buitenplaats Kranenburgh in Bergen langdurig.

 

Energiepartner HVC in het nieuws met het warmtenet

De regering gaat de komende jaren stimuleren dat bedrijven en huishoudens meer worden verwarmd door duurzame warmte en restwarmte. Het Energy Innovation park is aangesloten op een warmtenet: een omvangrijk centraal verwarmingssysteem dat gebruik maakt van de warmte die vrijkomt in de afvalverbrandingscentrale (HVC).

Via het warmtenet op de Boekelermeer komt de warmte naar uw bedrijfspand. Aansluiting op het warmtenet levert een forse vermindering van CO2- uitstoot op. Wie kiest voor aansluiting levert zo ongemerkt een flinke bijdrage aan een beter klimaat én kan rekenen op een uiterst betrouwbare warmtebron tegen een marktconform tarief.
Klik hier onder voor het item bij RTL nieuws: