Ook PDENH en ENGIE worden partner van biovergasser Ambigo in Alkmaar

Met de positieve beslissing van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) en ENGIE om partner te worden, is een van de laatste stappen gezet op weg naar de realisatie van Ambigo, een unieke en innovatieve biomassavergassingsinstallatie in Alkmaar.

Gasunie New Energy, Royal Dahlman en ECN hebben eerder al groen licht gegeven voor het onderzoeks- en demonstratieproject. Naar verwachting kan de onderzoek- en demonstratiefaciliteit vanaf 2018 worden ingezet om reststromen biomassa, zoals afvalhout zeer efficiënt om te zetten in groen gas.

Ambigo is een onderzoeks- en demonstratiefaciliteit waar drie – door ECN bedachte – innovatieve Nederlandse technologieën (MILENA, OLGA en ESME) voor het eerst ter wereld gecombineerd worden in een industrieel proces om groen gas te produceren. Ze zorgen er samen voor dat in de installatie op een zeer efficiënte manier verschillende soorten biomassa kunnen worden omgezet naar groen gas.

Afvalstromen omzetten in groen gas

In een duurzame energievoorziening is een belangrijke rol weggelegd voor biomassa. Bij een efficiënte inzet van biomassa wordt dit eerst omgezet in hoogwaardige producten zoals geneesmiddelen, voedingsmiddelen en groene chemicaliën. Daarna komen transportbrandstoffen, energie en warmte aan de beurt. Op deze manier worden onze afvalstromen verminderd en wordt tegelijkertijd groen gas opgewekt.

Eerste gebruiker InVesta op het Energy Innovation Park

Ambigo zal worden gevestigd op het Energy Innovation Park in Alkmaar en zal daar als eerste partij gebruik gaan maken van de faciliteiten van InVesta, het expertisecentrum voor biomassavergassing en groen gas. InVesta faciliteert organisaties en bedrijven die praktijkonderzoek doen naar biomassavergassingstechnologie. Hiermee wil Alkmaar zich ontwikkelen tot internationale expertisehub op dit terrein.

Een goed jaar voor Energy Innovation Park

Nieuwbouw bedrijfslocatie HAIL Europe verloopt voorspoedig

 

Het gaat goed met het Energy Innovation Park op bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar. De afgelopen anderhalf jaar zijn er nieuwe bedrijven gevestigd en is er veel belangstelling vanuit het bedrijfsleven voor de mogelijkheden van het gebied. Dit resulteert in een stevige uitbreiding van Technobis en de komst van bedrijven zoals Hoekstra Opleidingen, het duurzame NXT tankstation van GP Groot, Dipanox en Hail Europe.

Ook op INVESTA is het eerste bedrijf geland: SCW Systems uit Wormerveer. In totaal betekent dit een groei van circa 150 arbeidsplaatsen op het Energy Innovation Park. De partners van het Energy Innovation Park, Taqa Energy, Gemeente Alkmaar en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord werken nauw samen in de marketing en acquisitie. Bedrijven worden daarmee snel en efficiënt begeleid in het huisvestingsproces. Ook dit jaar worden weer nieuwe bedrijven op het Energy Innovation Park in Alkmaar verwacht. Met name de bijzondere (vergunnings-) mogelijkheden om binnen de Veiligheidscontour zich te kunnen vestigen zullen verder worden ontwikkeld.

Victor Kloos, wethouder gemeente Alkmaar: “Ons Economisch actieprogramma gericht op het stimuleren en faciliteren van ondernemers werpt op het Energy Innovation Park zichtbaar zijn vruchten af. Alkmaar wordt nationaal en internationaal gezien en erkend in de energiesector. Dat zal ook in de toekomst leiden tot nieuwe bedrijvigheid, werkgelegenheid en de versterking van onze positie in Noord-Holland Noord.”

Bas Froon, TAQA Energy: “In een tijd dat veel bedrijventerreinen het nog steeds moeilijk hebben, hebben wij in 2016 alle kavels aan de Pyrietstraat kunnen verkopen. En belangrijker: de bouwwerkzaamheden voor verschillende nieuwe bedrijven zijn al begonnen. Het Energy Innovation Park bestaat inmiddels écht. En het gaat alleen maar groter worden.”

Over Energy Innovation Park
Energy Innovation Park biedt bedrijven die actief zijn op het gebied van traditionele-, groene en andere innovatieve energievormen de ruimte om te groeien. Wie zich vestigt op dit uitstekend geoutilleerde terrein langs de A9 profiteert direct van de economische spin-off van Gasopslag Bergermeer, een miljoenenproject in de regio Alkmaar waarvan de gasbehandelingsinstallatie zich op het Park bevindt. Het Enery Innovation Park is dè plek om innovatieve ideeën om te zetten in commerciële producten. www.energypark.nl.

InVesta ontvangt beschikking Ministerie van Economische Zaken

Het Ministerie van Economische Zaken heeft In het kader van beleid voor energie en duurzaamheid een subsidie verleend voor het kennis- en bedrijvencluster Investa (Institute for Valorisation and Expertise in Themochemics Alkmaar). Het programma wordt uitgevoerd vanaf 1 september 2017. InVesta wordt in Alkmaar gerealiseerd op het Energy Innovation Park.

InVesta faciliteert organisaties en bedrijven die met demonstratie-installaties praktijkonderzoek doen naar innovatieve, nog niet marktrijpe technologieën voor de voorbehandeling en vergassing van biomassa. Met biomassavergassing wordt groen gas geproduceerd door middel van verhitting van biomassa: materiaal dat oorspronkelijk organisch is, zoals snoeiafval, houtafval, groente, fruit- en tuinafval, olie en vet uit voeding, mest en gewassen voor bio-energie zoals koolzaad en suikerriet.

De komst van het expertisecentrum levert minimaal 150 nieuwe banen op in de regio. Er is dan ook veel geld in het project gestoken. Het expertisecentrum ontleent haar bestaansrecht voor een groot deel aan de beschikking (€1.000.000,-) van het Ministerie van Economische Zaken voor de ontwikkeling van InVesta. De beschikking is een vervolg van de Green Deal die in 2016 werd ondertekend in aanwezigheid van 28 vertegenwoordigers uit de EU. Ook de Provincie Noord-Holland heeft met €960.000 een significante bijdrage gedaan. Gedeputeerde Duurzaamheid Jack van der Hoek van Provincie Noord-Holland:  “De definitieve bijdrage van het Rijk is van essentieel belang voor de ontwikkeling van InVesta. De provincie Noord-Holland ziet ook veel kansen voor het onderzoekscentrum en heeft daarom een bedrag van 960.000 euro beschikbaar gesteld. InVesta levert met de productie van groen gas niet alleen  een belangrijke bijdrage aan de energietransitie, maar het centrum zorgt ook voor extra werkgelegenheid.”

Versnellen van technologische ontwikkelingen

Doel van het programma in Alkmaar is om via biomassavergassing een bijdrage te leveren aan het versnellen van technologische ontwikkelingen die grootschalige commerciële productie van ‘syngas’, ‘groen gas’ en groene chemicaliën mogelijk maken.  “Eén van de belangrijke vraagstukken waar Nederland voor staat in deze ‘gastransitie’ is de inzet van het bestaande gasleidingennetwerk voor het transport van de alternatieve bronnen van gas. Het groen opwekken van gas is een belangrijke ontwikkelrichting in deze ‘gastransitie’, In dat licht ben ik de afspraken in de Green Deal InVesta voor de ontwikkeling van het expertisecentrum biomassavergisting in Alkmaar aangegaan,” aldus directeur Energie en Omgeving Meindert Smallenbroek van het Ministerie van Economische Zaken. “Hiermee willen wij de industrialisatie van biomassavergassingstechnologie bewerkstelligen, waarmee in potentie 10 tot 100 miljoen m3 ‘groen gas’ in het Nederlandse gasnet kan worden geïnjecteerd in de periode 2020-2023. Daarnaast wordt in dezelfde periode in potentie 20.000 tot 200.000 ton co2-besparing gerealiseerd.”

“De kansen voor het biomassavergassingscluster zitten vooral in het ontwikkelen en industrialiseren van nieuwe technologieën en het realiseren van innovaties,” aldus Mark Overwijk van ECN. “Door kruisbestuivingen te faciliteren met het expertisecentrum, kunnen nieuwe innovaties sneller naar de markt worden gebracht. Wij zijn in Nederland nu al wereldklasse op het gebied van vergassingstechnologie, maar als we kunnen aantonen dat deze technologie op grote schaal toepasbaar is, dan is het een interessant exportproduct.” Wethouder duurzaamheid van de gemeente Alkmaar Jan Nagengast (CDA): “De betekenis van InVesta is voor Alkmaar heel groot en zet ons nationaal en internationaal op de kaart. Het hoogwaardig onderzoek en de stap naar groen gas, groene chemie en groene brandstoffen maken Alkmaar klaar voor de toekomst”.

Energy Innovation Park

Regio Alkmaar is een uitermate geschikte locatie voor InVesta, vanwege de infrastructuur en vergunningsmogelijkheden van het Energy Innovation Park en bedrijventerrein Boekelermeer. Projectpartners TAQA, Energy Valley, Gemeente Alkmaar, Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Liander kunnen bogen op kennisintensieve bedrijven op gebied van energie, afval en verwerking van biomassa en op kennisinstellingen als ECN en Hogeschool Inholland in combinatie met Data Science Alkmaar (expertisecentrum voor big data) en Incubator duurzame energie IDEA. Gemeente Alkmaar speelt bij zowel InVesta, als het Energy Innovation Park en Data Science Alkmaar een sterk faciliterende rol.

Alkmaar, 2 februari 2017