VACATURE: Directeur expertisecentrum InVesta

Directeur expertisecentrum InVesta
Deeltijd 16 uur per week, groeifunctie

InVesta

InVesta is een kennis- en bedrijvencluster op het gebied van biomassavergassing, gevestigd op het Energy Innovation Park in Alkmaar. Dit park is een onderdeel van het bedrijventerrein de Boekelermeer en biedt bedrijven die actief zijn op het gebied van traditionele, groene en andere innovatieve energievormen de ruimte om te groeien. InVesta richt zich op de ontwikkeling en valorisatie van thermochemische technologie voor groene energie en chemietoepassingen.

Het doel van InVesta is het versnellen van grootschalige toepassing van ‘groen syngas’,  ‘groen gas’ en ‘groene chemicaliën’ door het bieden van een omgeving waarin de commerciële en economische haalbaarheid van deze technologieën makkelijker gedemonstreerd kan worden. InVesta verbindt onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven op deze gebieden en versterkt het energiecluster in de regio Noord-Holland-Noord. Deelnemers in InVesta kunnen gebruik maken van state-of-the-art infrastructuur en  een wereldklasse gedeeld onderzoeksprogramma waarin faciliteiten en demonstratie-installaties optimaal benut worden voor het ontwikkelen van een op biomassavergassing gebaseerde waardeketen voor energie en chemie.

Voor de verdere ontwikkeling en het beheer van InVesta is de stichting InVesta opgericht. De directeur van InVesta rapporteert aan het bestuur van de stichting. De directeur stippelt samen met Projectgroep InVesta en de op het terrein gevestigde bedrijven de koers uit en weet deze te realiseren binnen de gestelde randvoorwaarden. In de Projectgroep zitten vertegenwoordigers van de volgende partijen: ECN, TAQA, gemeente Alkmaar, provincie Noord-Holland, Stichting Energy Valley, Ontwikkelingsbedrijf NHN en Liander.

De directeur is het boegbeeld van InVesta en houdt zich actief bezig met de verdere uitbouw en promotie van InVesta. Voor de operationele locatie-technische zaken op InVesta is een locatiemanager aangesteld. De Projectgroep InVesta ondersteunt de directeur.

Voor de Directeur van de stichting is in mei 2017 een vacature ontstaan.

Verantwoordelijk

• Dagelijkse leiding van het Expertisecentrum InVesta
• Ontwikkelen van een meerjarige strategie en het opstellen van jaarplannen
• Uitvoeren en actualiseren van het R&D programma (in nauwe samenwerking met ECN en Energy Valley)
• Acquisitie van nieuwe bedrijven en programma’s (in samenwerking met het acquisitieteam van de gemeente Alkmaar en TAQA)
• Contact onderhouden met partners, financiers en fondsen
• Voorzitter van het InVesta Businessplatfom (met leden uit overheid en bedrijfsleven)
• Uitvoeren stakeholdermanagement
• Binnenhalen van additionele subsidies
• Beheer van financiën en subsidieverantwoording
• Organisatie van workshops, congressen en symposia
• Communicatie (Social media, nieuwsberichten) en publicaties
• Onderhouden en uitbreiden (inter)nationaal netwerk

Profiel

• Voltooide HBO of WO opleiding
• Ervaring met business development activiteiten
• Bekend met bestuurlijke processen
• Ervaring met project- / programmamanagement en beproefde projectmanagement technieken
• Bekend met de aanpak van strategische en technische innovatie
• Affiniteit en ervaring met energie-technologie met name op het gebied van thermochemische biomassa-conversie
• Ervaring met contractmanagement
• Ervaring met subsidiebeheer
• Relevant netwerk in de (groen) gas sector en/of biobased economy
• Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift

Je persoonlijke kenmerken

• Sterke leidinggevende kwaliteiten
• Flexibel en openminded
• Op innovatie gericht
• Zelfstandig en een groot probleemoplossend vermogen
• Overtuigende communicatieve vaardigheden
• Bij voorkeur woonachtig in de regio Noord-Holland Noord

Inzet

• We gaan in de startfase uit van 2 dagen per week
• Na een evaluatie op basis van resultaten (met name de vestiging van nieuwe gebruikers) kan dit op termijn groeien naar 3-4 dagen per week.

Meer info over InVesta is te vinden op de website www.investa-alkmaar.nl. Voor inlichtingen over de functie kunt u zich melden bij Frank Brandsen (Stichting Energy Valley)  te bereiken via 050-789-0010 of Mark Overwijk (ECN), 088-515-4075.

De sollicitatieperiode zal sluiten op  6 juni 2017. De gesprekken met kandidaten zullen in de tweede helft van juni gaan plaatsvinden.

Sollicitaties kunnen per email ingediend worden ten name van de heer P.F.J. Brandsen op het volgende adres: meijer@energyvalley.nl onder vermelding van “Vacature Directeur InVesta 2017”.