INVESTA

FACILITEERT BEDRIJFSRUIMTE, KENNIS EN R&D VAN GROENE EN DUURZAME ENERGIEBRONNEN

INVESTA

­INVESTA is hét expertisecentrum voor biomassa en vergassingstechnologie. In dit Noord-Hollandse bedrijvencluster werken ondernemers, onderzoekers en overheden samen aan duurzame en innovatieve groen gas initiatieven. Technologieontwikkeling op het gebied van biomassavergassing en een brede toepassing van de geproduceerde gassen staan centraal.

INVESTA ligt in het hart van het Energy Innovation Park. Het centrum bundelt baanbrekende technologie en topexpertise op het gebied van traditionele, groene en andere innovatieve energievormen, zoals biomassavergassing, power to gas en (bio) LNG. De beschikbare faciliteiten van het gebouw en de omgeving zijn direct te gebruiken voor de ontwikkeling en testen van onder andere biomassavergassing en aanverwante gastechnologieën. Ook wordt een gezamenlijk Research en Development programma opgezet

Focus op Biomassavergassing

Eén van de pijlers van het centrum is de ontwikkeling van groen gas door biomassavergassing. In dat perspectief wordt op het Park op dit moment een demonstratie-installatie ontwikkeld voor het opwekken van gas uit droge biomassa en huisvest het centrum het Nationaal Expertisecentrum Biomassavergassing.

Profiteren van aanwezige expertise

Huurders van het INVESTA Expertisecentrum profiteren automatisch van de expertise die in het gebied aanwezig is. De directe beschikbaarheid van deskundigheid en hoogwaardige faciliteiten, heeft als resultaat dat bedrijven en startende ondernemers op deze locatie snel, efficiënt en voordelig kunnen starten met hun toekomstige innovaties.

 

 

De flexibele ruimten van het Expertisecentrum biedt perspectieven aan kleine R&D units, maar ook aan bedrijven die experimenteren met nieuwe technieken en veel vierkante meters nodig hebben om te kunnen bouwen aan demonstratie- en proefopstellingen en/of eventuele productielijnen met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Synergievoordelen

Door de bundeling van projecten in onder meer de biomassavergassingsketen kan in INVESTA gezamenlijk kennis worden opgebouwd en in de loop van het proces producten (o.a. gassen en feed stock) aan elkaar worden uitgewisseld.

  • Voor een snelle start van uw business zijn de volgende elementen aanwezig:
  • Basis aansluitingen voor krachtstroom, water
  • Ondersteunende voorzieningen op het gebied van sanitair en kleedruimten
  • Kantoor- en vergaderruimten
  • Locatiemanagement
  • Een verkorte vergunningen procedure
  • Toegang tot financiële middelen van onder meer de provincie Noord Holland

R&D Programma

Consortia van wisselende samenstelling gaan binnen het R&D programma samen werken op relevante thema’s binnen vijf R&D programmalijnen. InVesta biedt relevante infrastructuur zoals analytische faciliteiten en haar netwerk voor partijen die zich vestigen op InVesta. InVesta werkt samen met de incubator IDEA. Download hier het R&D programma

Organisatie

InVesta is een initiatief van:

Gemeente Alkmaar, Provincie Noord-Holland, TAQA, Energy Valley, ECN, Hogeschool Inholland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Alliander.

IDEA

IDEA begeleidt en ondersteunt ondernemers, uitvinders en studenten om ideeën en duurzame innovatie te ontwikkelen en  marktrijp te maken. Dat kan onder meer zijn op technologisch gebied, met het business plan en financiering.

In nauwe samenwerking met hogescholen, onderzoeksinstellingen, InVesta en het regionale bedrijfsleven faciliteert IDEA duurzame innovatie. Energieregio Alkmaar wordt internationaal op de kaart gezet met hoofdspelers als InVesta, Energypark Alkmaar en IDEA.

Meer over IDEA: www.idea-nhn.nl

Green Deal

Met de ondertekening van een Green Deal in juni 2016 is een start gemaakt met de ontwikkeling van het Institute for Valorisation and Expertise in Thermochemics Alkmaar (InVesta) tot het expertisecentrum voor groen gas en biomassavergassing. De concrete afspraken zijn ondertekend door Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw S.A.M. Dijksma, en afgevaardigden van gemeente Alkmaar en provincie Noord-Holland. Ook meewerkende partijen TAQA, Energy Valley, ECN, Hogeschool Inholland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Alliander tekenden mee.

InVesta moet binnen drie jaar uitgroeien tot een zelfstandig en rendabel draaiend kennis- en bedrijvencluster op het Energy Innovation Park van bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar met een Research & Development-programma van meer dan 8 miljoen Euro op het gebied van biomassavergassing en groen gas, met als doel een bijdrage te leveren aan het versnellen van technologische ontwikkelingen die grootschalige commerciële productie van ‘syngas’, ‘groen gas’ en groene chemicaliën mogelijk maken.

Bedrijven

Energy Innovation Park biedt ruimte aan bedrijven die actief zijn op het gebied van traditionele, groene en nieuwe innovatieve energievormen. De volgende bedrijven zijn momenteel actief op het Energy Innovation Park.

TAQA

TAQA is een wereldwijd energiebedrijf, actief in onder meer exploratie en productie van olie en gas, waterontzilting en het opwekken van elektriciteit. In Nederland bouwt en opereert TAQA enkele gasopslag faciliteiten en exploireert olie- en gasvelden zowel offshore als onshore.

ECN

ECN ontwikkelt kennis en technologie met en voor de markt om de overgang naar een duurzame energiehuishouding mogelijk te maken. ECN ontwikkeld in samenwerking met een consortium van partijen een vergassingstechniek om droge biomassa met een zeer hoog rendement en zonder schadelijke milieueffecten om te zetten in groen gas.

Torrgas

Torrgas is gespecialiseerd in de ontwikkeling van biomassa-energieprojecten. In het expertisecentrum biomassavergassing bouwt Torrgas een pilot installatie voor het testen van zuurstofgeblazen vergassingstechnieken. Het testprogramma is een onderdeel van de ontwikkeling van de techniek naar de geplande demonstratie installatie in Delfzijl.

De omgeving

Energy Innovation Park heeft in korte tijd diverse bedrijven uit de energiebranche aangetrokken. In hoog tempo worden projecten ontwikkeld die van betekenis kunnen zijn voor andere bedrijven in dit gebied.

Bedrijven

Verschillende bedrijven hebben zich inmiddels gevestigd op het Energy Innovation Park. Lees hier wat zij te vertellen hebben.

Bekijk onze locaties >

Faciliteiten

Energy Innovation Park biedt bedrijven die actief zijn op het gebied van traditionele, groene en nieuwe energievormen hoogwaardige faciliteiten.

Bekijk onze locaties >

Park

Energy Innovation Park biedt bedrijven die actief zijn in de energiebranche de ruimte om te groeien in een hoogwaardige en innovatieve omgeving.

Bekijk onze locaties >

INVESTA is de plek voor het demonstreren van nieuwe technieken in de keten. Door  het samenbrengen van partijen ontstaan belangrijke synergievoordelen. Een belangrijke stap in het vermarkten van de innovatie!

© 2024, Energy Innovation Park   |   Partners: