De ideale mix van zon, zee en wind

“Alle ingrediënten om op een nieuwe, schone manier warmte en elektriciteit te maken, zijn er”, zegt Frank Brandsen, business developer bij Energy Valley en werkzaam in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Deze stichting maakt zich hard voor de ontwikkeling en toepassing van (markt)innovaties voor duurzaam gas en slimme energiesystemen om daarmee nieuwe bedrijvigheid naar de regio te halen en banen te creëren. “Er is hier meer dan genoeg zon, wind, water en geothermie om warmte en elektriciteit te maken. Daarbij hebben we een sterk mkb, een goede agrarische structuur, veel zout en zoet water rondom onze provincie, de twee havens in IJmuiden en Den Helder en kennisinstituten en opleidingen, waaronder het NIOZ en ECN. Bovendien is er genoeg ruimte om living labs in te richten: plekken om op ware schaal te experimenteren.”

Lees verder op www.regiohollandbovenamsterdam.nl

Uitnodiging slaan eerste paal Bio Energy Netherlands

Op woensdag 15 november a.s. zal de eerste paal geslagen worden voor de bouw van Bio Energy Netherlands door de heer Choho, wethouder duurzaamheid van Amsterdam.

Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn.

Vanaf dat moment zal de bouw van de eerste lijn officieel van start gaan. Bio Energy Netherlands zal biomassa omzetten in bio (syn)gas. In eerste instantie zal hier groene warmte en groene elektriciteit van gemaakt worden. In tweede instantie zullen ook waterstof en CO2 geproduceerd worden. Dit zijn basischemicaliën voor de groene chemie en biobrandstoffen.

Een kleine slag op de paal maar een grote slag in de energietransitie!

Na een korte presentatie over het project en een presentatie over de duurzaamheidsvisie van de Amsterdamse haven en van de stad Amsterdam, zal de eerste paal geslagen worden. Aansluitend zal er getoost worden om dit te vieren.

Op woensdag 15 november a.s. bent u vanaf 15:30 uur welkom aan de Oostzeeweg 5 in de haven van Amsterdam.

Programma:

  • Ontvangst (15:30)
  • Introductie (16:00)
  • Presentatie Bio Energy Netherlands
  • Presentatie Havenbedrijf Amsterdam
  • Presentatie de heer Choho
  • Eerste paal
  • Borrel (17:00)

Via deze link kunt u zich aanmelden.

Nuon tekent mega overeenkomst voor windenergie met Microsoft

Nuon/Vattenfall ontwikkelt windmolenpark Wieringermeer om duurzame energie te leveren aan het datacenter van Microsoft nabij dit windmolenpark.

Nuon/Vattenfall heeft een overeenkomst met Microsoft getekend voor het leveren van windenergie. Met deze nieuwe tienjarige overeenkomst ontvangt Microsoft honderd procent van de energieproductie van het nieuwe windmolenpark dat in de Wieringermeerpolder zal worden gebouwd. De bouw zal in 2018 beginnen en dit windpark zal vanaf 2019 elektriciteit produceren.

“We willen graag hernieuwbare energie afnemen voor ons datacenter in Middenmeer”, aldus Ernst-Jan Stigter, algemeen directeur van Microsoft, Nederland. “Deze investering in Nederland toont het potentieel aan van Nederland als icoon op het gebied van digitale transformatie en helpt bij het creëren van een virtuele cyclus waarmee de partners van Microsoft Cloud hun impact op het milieu verminderen.”

Groene IT

“Nederland is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor grote technologiebedrijven, zoals Microsoft, omdat de energievoorziening betrouwbaar is en Nederland een belangrijke hub is in het internetverkeer. We maken klimaat slimmer leven mogelijk en leveren data centers lokaal geproduceerde hernieuwbare energie,” zegt Peter Smink, CEO van Nuon. “Daarom was onze investeringsbeslissing om dit windpark te bouwen in samenwerking met een datacenter operator ook zo belangrijk. Het is niet alleen een investering in Nederlandse duurzame energie, maar ook een nieuwe stap in het vergroenen van IT in Nederland.”

Wieringermeer Wind Farm

Vattenfall heeft solide duurzaamheidsambities en wil binnen één generatie vrij van fossiele brandstoffen zijn. Windenergie is een van de middelen om dit te bereiken. Vattenfall zal in de komende vijf jaar ongeveer vijf miljard euro investeren in windenergie in verschillende delen van Europa. Nederland is een belangrijke markt. “Dit is een belangrijke stap in onze strategie om te investeren in de productie van hernieuwbare energie”, aldus Peter Smink. “Nuon/Vattenfall is al jarenlang toonaangevend op het gebied van windenergie. We versterken onze positie met deze overeenkomst en bovendien helpen we hiermee onze klanten duurzamer te worden.”

370.000 huishoudens

Het Windpark Wieringermeer zal uiteindelijk 100 windmolens omvatten. Samen produceren zij ongeveer 1,3 miljard kWh duurzame elektriciteit, vergelijkbaar met het gebruik van ongeveer 370.000 huishoudens.