ECW start met aardwarmteproject voor kassengebied Het Grootslag

Op donderdag 17 augustus is begonnen met het heien van vier stalen buizen ten behoeve van de aanleg van vier aardwarmteputten voor de twee geothermische doubletten in het gebied Het Grootslag-Andijk om aardwarmte uit de diepe ondergrond te kunnen winnen. De werkzaamheden zullen tot medio september doorgaan, waarna verdere voorbereidingen zullen worden getroffen voor de uiteindelijke boringen. De start daarvan is gepland aan het einde van dit jaar. De bedoeling is om tot een diepte van rond de 2000 meter onder de grond te boren waar een aardlaag zit met water van een temperatuur hoog genoeg om de nabijgelegen kassen in de buurt mee te kunnen verwarmen.

 

ECW heeft op dit moment twee aardwarmte installaties in het glastuinbouwgebied Agriport A7. Een derde installatie is hier in aanbouw. De installaties in Het Grootslag-Andijk gebied, zullen de vierde en vijfde aardwarmte installatie worden onder beheer van ECW. Het gasverbruik kan in Het Grootslag met circa 50% worden teruggebracht met de in aanbouw zijnde aardwarmte-installaties. Naar verwachting wordt eind 2018 aardwarmte geleverd aan de afnemers in het kassengebied bij Andijk.

Regio Noord-Holland Noord loopt voorop als het gaat om verduurzaming van de glasuinbouw, met name de glasdriehoek Agriport, Alton en Grootslag ontwikkelen in snel tempo initiatieven die het energieverbruik drastisch omlaag brengen. Geothermie is daar een voorbeeld van, maar ook de aanleg van warmtenetten, zoals voor Alton momenteel wordt onderzocht, of de mogelijke inzet van gelijkstroom.

bron: Energiecombinatie Wieringermeer, 17/08/17
foto: © Kenneth Stamp