Nieuw expertisecentrum voor biomassavergassing

Op het congres Biomass Gasification Europe in Alkmaar hebben de gemeente Alkmaar, provincie Noord-Holland, ECN, TAQA, Energy Valley en de EnergyBoard Noord-Holland op 2 oktober 2014 InVesta aan het grote publiek gepresenteerd; het Institute for Valorisation and Expertise of Thermochemics Alkmaar. InVesta wordt hét landelijke kennis- en expertisecentrum op het gebied van biomassavergassing.

InVesta biedt bedrijven, kennisinstituten, universiteiten en hogescholen fysieke ruimte en kansen om met verschillende technieken te experimenteren, kennis op te doen van biomassavergassing en de technologieën in de toekomst ten gelde te maken. Het vergassen van biomassa is een relatief nieuwe en duurzame technologie.

Het prioduct van biomassavergassing is een hoogwaardig gas, het zogenaamde synthesegas. Dit hoogwaardige, duurzame gas kent een brede toepassing. Zo kan het heel goed gebruikt worden als basis voor de productie van grote hoeveelheden groen gas (=gas met dezelfde kwaliteit als aardgas, maar dan gemaakt van biomassa), transportbrandstof, maar ook als grondstof voor de chemische industrie.

InVesta wordt fysiek gerealiseerd op het bekende Energy Innovation Park in Alkmaar. Eind dit jaar mag InVesta al haar eerste klant verwelkomen. Het Noord-Hollandse bedrijf Torrgas bouwt een pilotinstallatie op de InVesta locatie op het Energy Innovation Park. Paul Korting, board member Energy Board Noord Holland en directeur ECN: “Nederland streeft naar meer duurzame energie uit schone bronnen als biomassa, wind en zon. Met het lanceren van InVesta levert Noord-Holland een belangrijke bijdrage in het tot stand komen van meer kennis en technologie op het gebied van duurzame energie. Met InVesta brengen we ook de toepassing van groen gas dichterbij .”