Energie Incubator start in Alkmaar: IDEA

Mensen met een goed idee op het gebied van duurzame energie kunnen vanaf nu terecht bij de Incubator Duurzame Energie Alkmaar (IDEA) om hun concept daadwerkelijk uit te laten groeien tot een zelfstandig bedrijf. IDEA is gevestigd in een vleugel van Inholland in Alkmaar en heeft als doel innovatieve startups op het gebied van energie te realiseren en verder te brengen.

Windturbines, getijde energie, woningen die energie leveren in plaats van gebruiken. Uit afval gas en olie maken, maar ook plastics, cosmetica en voedsel. Dit alles past in de nieuwe economie waarin duurzaamheid om hele nieuwe markten en producten vraagt. De organisaties die samen IDEA vormen willen een versnelling in deze ontwikkelingen realiseren door de zogenaamde ‘diamanten vijfhoek’, namelijk ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheid én omgeving aan elkaar te koppelen.

Link naar artikel op www.nhn.nl.