12.01.2018normal

Directeur expertisecentrum InVesta gezocht

In deeltijd voor 16 uur per week, groeifunctie

InVesta
InVesta is een kennis- en bedrijvencluster op het gebied van biomassavergassing, gevestigd op het Energy Innovation Park in Alkmaar. Dit park is een onderdeel van het bedrijventerrein de Boekelermeer en biedt bedrijven die actief zijn op het gebied van traditionele, groene en andere innovatieve energievormen de ruimte om te groeien. InVesta richt zich op de ontwikkeling en valorisatie van thermochemische technologie voor groene energie en chemietoepassingen.

Het doel van InVesta is het versnellen van grootschalige toepassing van ‘groen syngas’, ‘groen gas’ en ‘groene chemicaliën’ door het bieden van een omgeving waarin de commerciële en economische haalbaarheid van deze technologieën gedemonstreerd kan worden. InVesta verbindt onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven op deze gebieden en versterkt het energiecluster in de regio Noord-Holland-Noord. Deelnemers kunnen gebruik maken van state-of-the-art infrastructuur en een wereldklasse gedeeld onderzoeksprogramma waarin faciliteiten en demonstratie-installaties optimaal benut worden voor het ontwikkelen van een op biomassavergassing gebaseerde waardeketen voor energie en chemie.

Voor de verdere ontwikkeling en het beheer van InVesta is een stichting opgericht. De directeur van InVesta rapporteert aan het bestuur van de stichting. De directeur stippelt samen met Projectgroep InVesta en de op het terrein gevestigde bedrijven de koers uit en weet deze te realiseren binnen de gestelde randvoorwaarden. In de Projectgroep zitten vertegenwoordigers van de volgende partijen: ECN, TAQA, gemeente Alkmaar, provincie Noord-Holland, New Energy Coalition, Ontwikkelingsbedrijf NHN en Liander.

De directeur is het gezicht en boegbeeld van InVesta naar buiten. Voor de operationele locatie-technische zaken op InVesta is een locatiemanager aangesteld. De Projectgroep InVesta ondersteunt de directeur.

Voor de Directeur van de stichting is in januari 2018 een vacature ontstaan. Download hier de vacature.

Delen >>