ENERGY INNOVATION PARK

Alkmaar - Nederland

Media

Laatste nieuws

13.11.2017

Uitnodiging slaan eerste paal Bio Energy Netherlands

Op woensdag 15 november a.s. zal de eerste paal geslagen worden voor de bouw van Bio Energy Netherlands door de heer Choho, wethouder duurzaamheid van Amsterdam.

Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn.

Vanaf dat moment zal de bouw van de eerste lijn officieel van start gaan. Bio Energy Netherlands zal biomassa omzetten in bio (syn)gas. In eerste instantie zal hier groene warmte en groene elektriciteit van gemaakt worden. In tweede instantie zullen ook waterstof en CO2 geproduceerd worden. Dit zijn basischemicaliën voor de groene chemie en biobrandstoffen.

Een kleine slag op de paal maar een grote slag in de energietransitie!

Na een korte presentatie over het project en een presentatie over de duurzaamheidsvisie van de Amsterdamse haven en van de stad Amsterdam, zal de eerste paal geslagen worden. Aansluitend zal er getoost worden om dit te vieren.

Op woensdag 15 november a.s. bent u vanaf 15:30 uur welkom aan de Oostzeeweg 5 in de haven van Amsterdam.

Programma:

  • Ontvangst (15:30)
  • Introductie (16:00)
  • Presentatie Bio Energy Netherlands
  • Presentatie Havenbedrijf Amsterdam
  • Presentatie de heer Choho
  • Eerste paal
  • Borrel (17:00)

Via deze link kunt u zich aanmelden.


Delen >>

Downloads

In aanvulling op de website is meer uitgebreide informatie van Energy Innovation Park opgenomen in de digitale brochure en de losse factsheets van de organisatie. Op korte termijn verschijnen in deze rubriek onder meer interessante energie gerelateerde white papers en onderzoeksrapporten.

Energiebolwerk in Alkmaar

Artikel in Bedrijventerrein 1 – 2017

INVESTA

Brochure INVESTA – Nationaal Expertisecentrum Biomassavergassing

Brochure Energy Innovation Park

De digitale brochure van Energy Innovation Park biedt uitgebreide informatie over het project, de beschikbare faciliteiten en de omgeving.

Park

De digitale factsheet Park bevat onder meer uitgebreide informatie over de op Energy Innovation Park beschikbare kavels.

Locatie

De digitale factsheet Locatie biedt uitgebreide achtergrondinformatie over het unieke woon- en werkklimaat rond Energy Innovation Park.

Faciliteiten

De factsheet Faciliteiten biedt achtergrondinformatie over de specifieke technische kwaliteiten van Energy Innovation Park.

Bedrijven

Energy Innovation Park wordt omringd door bedrijven die zijn gespecialiseerd in traditionele en nieuwe vormen van energie. De digitale factsheet biedt een overzicht.

Energie en Innovatie in de regio

Energy Innovation Park ligt in een regio waar veel gebeurt op het gebied van energie innovaties. Download de brochure voor een overzicht.

DE INTERNATIONALE AANTREKKINGSKRACHT VAN NOO…

Elke twee jaar doet de Financial Times onderzoek naar economische topregio’s in Europa. Onder de naam “European cities and regions of the future 2014-2016” zijn

In Beeld

Het beeldoverzicht van Energy Innovation Park biedt een ruime hoeveelheid informatie over de bij het project betrokken bedrijven en organisaties. De content biedt daarnaast meer inzicht in het unieke woon- en werkklimaat van Alkmaar en omgeving.

© 2018, Energy Innovation Park   |   Partners: