INVESTA

FACILITEERT BEDRIJFSRUIMTE, KENNIS EN R&D VAN GROENE EN DUURZAME ENERGIEBRONNEN

INVESTA

­INVESTA is hét expertisecentrum voor biomassa en vergassingstechnologie. In dit Noord-Hollandse bedrijvencluster werken ondernemers, onderzoekers en overheden samen aan duurzame en innovatieve groen gas initiatieven. Technologieontwikkeling op het gebied van biomassavergassing en een brede toepassing van de geproduceerde gassen staan centraal.

INVESTA ligt in het hart van het Energy Innovation Park. Het centrum bundelt baanbrekende technologie en topexpertise op het gebied van traditionele, groene en andere innovatieve energievormen, zoals biomassavergassing, power to gas en (bio) LNG. De beschikbare faciliteiten van het gebouw en de omgeving zijn direct te gebruiken voor de ontwikkeling en testen van onder andere biomassavergassing en aanverwante gastechnologieën.

Focus op Biomassavergassing

Eén van de pijlers van het centrum is de ontwikkeling van groen gas door biomassavergassing. In dat perspectief wordt op het Park op dit moment een demonstratie-installatie ontwikkeld voor het opwekken van gas uit droge biomassa en huisvest het centrum het Nationaal Expertisecentrum Biomassavergassing.

Profiteren van aanwezige expertise

Huurders van het INVESTA Expertisecentrum profiteren automatisch van de expertise die in het gebied aanwezig is. De directe beschikbaarheid van deskundigheid en hoogwaardige faciliteiten, heeft als resultaat dat bedrijven en startende ondernemers op deze locatie snel, efficiënt en voordelig kunnen starten met hun toekomstige innovaties.

 

 

De flexibele ruimten van het Expertisecentrum biedt perspectieven aan kleine R&D units, maar ook aan bedrijven die experimenteren met nieuwe technieken en veel vierkante meters nodig hebben om te kunnen bouwen aan demonstratie- en proefopstellingen en/of eventuele productielijnen met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Synergievoordelen

Door de bundeling van projecten in onder meer de biomassavergassingsketen kan in INVESTA gezamenlijk kennis worden opgebouwd en in de loop van het proces producten (o.a. gassen en feed stock) aan elkaar worden uitgewisseld.

  • Voor een snelle start van uw business zijn de volgende elementen aanwezig:
  • Basis aansluitingen voor krachtstroom, water
  • Ondersteunende voorzieningen op het gebied van sanitair en kleedruimten
  • Kantoor- en vergaderruimten
  • Locatiemanagement
  • Een verkorte vergunningen procedure
  • Toegang tot financiële middelen van onder meer de provincie Noord Holland

R&D Programma

Consortia van wisselende samenstelling gaan binnen het R&D programma samen werken op relevante thema’s binnen vijf R&D programmalijnen. InVesta biedt relevante infrastructuur zoals analytische faciliteiten en haar netwerk voor partijen die zich vestigen op InVesta. InVesta werkt samen met de incubator IDEA. Download hier het R&D programma

Bedrijven

Energy Innovation Park biedt ruimte aan bedrijven die actief zijn op het gebied van traditionele, groene en nieuwe innovatieve energievormen. De volgende bedrijven zijn momenteel actief op het Energy Innovation Park.

TAQA

TAQA is een wereldwijd energiebedrijf, actief in onder meer exploratie en productie van olie en gas, waterontzilting en het opwekken van elektriciteit. In Nederland bouwt en opereert TAQA enkele gasopslag faciliteiten en exploireert olie- en gasvelden zowel offshore als onshore.

SCW systems

Superkritische watervergassing (Super Critical Water gasification, SCW) is een innovatieve technologie die natte biomassa (afval-)stromen zoals mest, groenafval en rioolslib converteert in duurzame energie en herbruikbare grondstoffen.

Ambigo

Ambigo is een onderzoeks- en demonstratieproject. De installatie wordt voor het eerst uitgevoerd op industriële schaal om de wereld te laten zien wat onze technologie kan. Onderzoek is noodzakelijk om te komen tot innovatie.

De omgeving

Energy Innovation Park heeft in korte tijd diverse bedrijven uit de energiebranche aangetrokken. In hoog tempo worden projecten ontwikkeld die van betekenis kunnen zijn voor andere bedrijven in dit gebied.

Bedrijven

Verschillende bedrijven hebben zich inmiddels gevestigd op het Energy Innovation Park. Lees hier wat zij te vertellen hebben.

Bekijk onze locaties >

Faciliteiten

Energy Innovation Park biedt bedrijven die actief zijn op het gebied van traditionele, groene en nieuwe energievormen hoogwaardige faciliteiten.

Bekijk onze locaties >

Park

Energy Innovation Park biedt bedrijven die actief zijn in de energiebranche de ruimte om te groeien in een hoogwaardige en innovatieve omgeving.

Bekijk onze locaties >

INVESTA is de plek voor het demonstreren van nieuwe technieken in de keten. Door  het samenbrengen van partijen ontstaan belangrijke synergievoordelen. Een belangrijke stap in het vermarkten van de innovatie!

© 2017, Energy Innovation Park   |   Partners: